Menu
Facebook | FanPage
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PROMYK
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń
Szkoła Branżowa I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne Szkoły dla Dorosłych ATS, ATSA i ATSM
Szkoła Przysposabiająca Do Pracy SPINAKER
Zakład Leczniczy SPINAKER Centrum Medyczne w Grudziądzu
Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe
Centrum Diagnozy i Rehabilitacji SPINAKER
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS i EFRR
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SPINAKER z Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu
Niepubliczny Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli EDU SPINAKER w Grudziądzu
SPINAKER dla Niepełnosprawnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Przetargi | Zapytania Ofertowe | Inne
Efektywni w Spinakerze - edycja III
Stowarzyszenie SPINAKER
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
Szkoła Ćwiczeń | Zaproszenia do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku


Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniami ofertowymi w trybie rozeznania rynku:

rok 2019

1. Zapytanie Ofertowe Drukarka 3D - pobierz oraz załącznik pobierz

2. Zapytanie Ofertowe Urządzenie Wielofunkcyjne - pobierz oraz załącznik pobierz

3. Zapytanie Ofertowe Tablet do Komunikacji - pobierz oraz załącznik pobierz

4. Zapytanie Ofertowe Dygestorium - pobierz oraz załącznik pobierz

5. Zapytanie Ofertowe Pracownia Językowa - pobierz oraz załącznik pobierz

6. Zapytanie Ofertowe Pomoce Matematyczne - pobierz oraz załącznik pobierz

7. Zapytanie Ofertowe Sprzęt Elektroniczny - pobierz oraz załącznik pobierz

8. Zapytanie Ofertowe Sprzęt Elektroniczny - pobierz oraz załącznik pobierz

9. Zapytanie Ofertowe Szafa Wentylowana - pobierz oraz załącznik pobierz

10. Zapytanie Ofertowe Szafa Ładująca - pobierz oraz załącznik pobierz

11. Zapytanie Ofertowe Pomoce do Pracowni Językowej - pobierz oraz załącznik pobierz

12. Zapytanie Ofertowe Pomoce do Pracowni Przyrodniczej - pobierz oraz załącznik pobierz

13. Zapytanie Ofertowe Programy Interaktywne - pobierz oraz załącznik pobierz

14. Zapytanie Ofertowe Szafy Na Pomoce Dydaktyczne - pobierz oraz załącznik pobierz

15. Zapytanie Ofertowe Roboty - pobierz oraz załącznik pobierz

16. Zapytanie Ofertowe Tablice Internaktywne - pobierz oraz załącznik pobierz

17. Zapytanie Ofertowe Pomoce do Pracowni Przyrodniczej - pobierz oraz załącznik pobierz

18. Zapytanie Ofertowe Catering - pobierz oraz załącznik pobierz

19. Catering Wizyta Studyjna - pobierz oraz załącznik pobierz

rok 2020

1. Zapytanie Ofertowe Materiały Biurowe - pobierz oraz załącznik pobierz

2. Zapytanie Ofertowe Pomoce do Pracowni Informatycznej - pobierz oraz załącznik pobierz

3. Zapytanie Ofertowe Pomoce do Pracowni Matematyczno-Informatyczno-Jezykowej - pobierz oraz załącznik pobierz

4. Zapytanie Ofertowe Dowozy - pobierz oraz załącznik pobierz

rok 2021

1. Zapytanie Ofertowe Noclegi - pobierz