Menu
Facebook | FanPage
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PROMYK
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń
Szkoła Branżowa I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne Szkoły dla Dorosłych ATS, ATSA i ATSM
Szkoła Przysposabiająca Do Pracy SPINAKER
Zakład Leczniczy SPINAKER Centrum Medyczne w Grudziądzu
Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe
Centrum Diagnozy i Rehabilitacji SPINAKER
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS i EFRR
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SPINAKER z Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu
Niepubliczny Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli EDU SPINAKER w Grudziądzu
SPINAKER dla Niepełnosprawnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Przetargi | Zapytania Ofertowe | Inne
Efektywni w Spinakerze - edycja III
Stowarzyszenie SPINAKER
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
SPINAKER dla niepełnosprawnych | Fundacja im. Stefana Batorego |Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Edukacji SPINAKER od dnia 01.09.2014 r. realizuje projekt pn. „Spinaker dla niepełnosprawnych” nr E2/1068 w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z funduszy EOG.

Projekt zakłada przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu rodzin z dziećmi autystycznymi poprzez prowadzenie różnorodnych form wsparcia takich jak warsztaty i szkolenia dla rodziców, dyżury specjalistów – pedagoga specjalnego, logopedy, terapeuty biofeedback, terapeuty terapii behawioralnej, terapeuty terapii integracji sensorycznej, psychologa, psychiatry, porady prawnika; obozy dla rodzin, utworzenie zespołu diagnozującego, grup wsparcia dla rodzin, stworzenie portalu internetowego z poradnią on-line. Każde dziecko zostanie objęte bezpłatną terapią oraz będzie przeprowadzona bezpłatna diagnoza pod kątem autyzmu.

Wszystkie działania odbywać się będą w Wędrującym Ośrodku Diagnozy, Terapii Autyzmu, który będzie obejmował powiat grudziądzki, wąbrzeski, golubsko-dobrzyński oraz nakielski. Dzięki tej formie liczymy na pomoc w dostępie do rodzin najbiedniejszych o utrudnionym dostępie do form wsparcia przez bariery finansowe i społeczne.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt pod nr tel. 791-971-464

Dyżury specjalistów:
Psycholog – każdy wtorek w godzinach 18:00 – 20:30
Psychiatra – każdy poniedziałek w godzinach 8:00 – 10:00
Prawnik – 2 i 3 czwartek miesiąca w godzinach 10:00 – 12:30
Zapisy on-line - tutaj