Menu
Facebook | FanPage
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PROMYK
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń
Szkoła Branżowa I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne Szkoły dla Dorosłych ATS, ATSA i ATSM
Szkoła Przysposabiająca Do Pracy SPINAKER
Zakład Leczniczy SPINAKER Centrum Medyczne w Grudziądzu
Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe
Centrum Diagnozy i Rehabilitacji SPINAKER
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS i EFRR
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SPINAKER z Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu
Niepubliczny Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli EDU SPINAKER w Grudziądzu
SPINAKER dla Niepełnosprawnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Przetargi | Zapytania Ofertowe | Inne
Efektywni w Spinakerze - edycja III
Stowarzyszenie SPINAKER
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
Rehabilitacja 25 plus

Kwota dofinansowania: 1 200 000,00 zł


"Rehabilitacja 25 plus" adresowany jest do dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualna, które nie są objęte rehabilitacją społeczną. Naszym podopiecznym proponujemy zajęcia terapii zajęciowej, integracji sensorycznej, logopedii, rehabilitacji ruchowej, trening umiejętności społecznych, hipoterapię, fizykoterapię, dogoterapię, poradnictwo zawodowe, biofeedback, terapie psychologiczną, Koło Naukowca, zajęcia z robotyki i informatyki, kółko stolarskie, hafciarskie, kulinarne, arteterapii i inne. W ramach zadania zakupiono nowy sprzęt sportowy, place zabaw pomoce dydaktyczne i naukowe. Ponadto uczestnicy programu uczestniczą w letnim i zimowym obozie integracyjno- rehabilitacyjnym oraz w licznych wyjściach do kina, teatru, muzeum.Zapytania ofertowe. - zobacz