Menu
Facebook
Ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy PROMYK
Szkoła podstawowa z odziałami integracyjnymi SPINAKER
SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń
Szkoła Branżowa I Stopnia z oddziałami integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne szkoły dla dorosłych ATS i ATSA
Zakład Leczniczy SPINAKER Centrum Medyczne w Grudziądzu
Centrum Diagnozy i Rehabilitacji SPINAKER
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS
Niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna SPINAKER z centrum diagnozy i terapii autyzmu
SPINAKER dla niepełnosprawnych Poradnia psychologiczno-pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Stowarzyszenie SPINAKER
Przetargi | Zapytania Ofertowe | Inne
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
Szkoła Ćwiczeń | Szkolenia |
Szkolenie:
„Szkiełko i oko - zajęcia doświadczalne jako strategia pracy nauczyciela przedmiotów przyrodniczych” - online
Data: 29.05.2020- 30 05.2020 r.
Czas trwania szkolenia: 10h
Prowadząca: dr hab. Małgorzata Jagodzińska

Program szkolenia:
1.Eksperyment, jako narzędzie w edukacji, wykorzystuje metodologię prowadzenia eksperymentu chemicznego/fizycznego; przeprowadza eksperymenty w klasie za pomocą ogólnie dostępnych środków.
2.Eksperyment w nauce przedmiotów przyrodniczych, wykorzystuje na lekcjach ciekawe eksperymenty przyrodnicze; kształci myślenie naukowe uczniów, umożliwiając im przeprowadzanie doświadczeń.
3.Eksperyment, jako narzędzie w edukacji, potrafi zachęcić innych nauczycieli do tworzenia szkoły eksperymentującej; współpracuje z nauczycielami w zakresie kształcenia myślenia logicznego i krytycznego uczniów; korzysta z różnych materiałów edukacyjnych.


Szkolenie:
Strategie kształcenia myślenia matematycznego w pracy z uczniem- online
Data: 14.05.2020- 15 05.2020
Czas trwania szkolenia: 10h
Prowadząca: dr Anna Strumińska – Doktór

Program szkolenia:
1.Diagnozy zakresu rozwoju rozumowania matematycznego.
2.Sposoby korzystania z zestawów ćwiczeń rozwijających myślenie matematyczne.
3.Sposoby korzystania z zestawów ćwiczeń pomagających uczniom rozwiązywać problemy matematycznych.
4.Planowanie procesu rozwoju myślenia matematycznego uczniów zgodnie z ich prawidłowościami rozwojowymi i kompetencjami wyjściowymi.
5.Opracowanie konspektów / scenariusze sytuacji edukacyjnych pomagających skutecznie rozwijać rozumowanie matematyczne i umiejętność tworzenia strategii rozwiązywania postawionych problemów.


Szkolenie:
Wykorzystanie metod aktywnych w nauczaniu języków obcych.
Data: 22.02.2020
Czas trwania szkolenia: 9.00- 17.00
Prowadząca:mgr Anita Żytowicz

Program szkolenia:
1. Projekt na lekcji języka obcego
2.Wybrane formy dramy i technik teatralnych na lekcjach języka obcego
3.Jak uczyć gramatyki komunikatywnie
4.Impulsy zachęcajace do mówienia i pisania na lekcji języka obcego
5.Jak uczyć języków obcych dzieci z dysleksją?
6.Jak uczyć języków obcych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?


Szkolenie:
Technologie informacyjne i komunikacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej
Data: 25-26-27.10.2019 r.

Materiały do pobrania tutaj:

1. Efektywne Wykorzystanie Nowych Technologii Na Lekcjach
2. TIK na lekcjach
3. TIK


Szkolenie:
Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.
Data: 25-26-27.10.2019 r.

Materiały do pobrania tutaj:

1. Nz szkolenia