Menu
Facebook
Ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy PROMYK
Szkoła podstawowa z odziałami integracyjnymi SPINAKER
SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń
Szkoła Branżowa I Stopnia z oddziałami integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne szkoły dla dorosłych ATS i ATSA
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS
Niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna SPINAKER z centrum diagnozy i terapii autyzmu
SPINAKER dla niepełnosprawnych Poradnia psychologiczno-pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Stowarzyszenie SPINAKER
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
Szkoła Ćwiczeń | Szkolenia |
Szkolenie:
Technologie informacyjne i komunikacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej
Data: 25-26-27.10.2019 r.

Materiały do pobrania tutaj:

1. Efektywne Wykorzystanie Nowych Technologii Na Lekcjach
2. TIK na lekcjach
3. TIK


Szkolenie:
Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.
Data: 25-26-27.10.2019 r.

Materiały do pobrania tutaj:

1. Nz szkolenia