Menu
Facebook | FanPage
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PROMYK
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń
Szkoła Branżowa I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne Szkoły dla Dorosłych ATS, ATSA i ATSM
Szkoła Przysposabiająca Do Pracy SPINAKER
Zakład Leczniczy SPINAKER Centrum Medyczne w Grudziądzu
Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe
Centrum Diagnozy i Rehabilitacji SPINAKER
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS i EFRR
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SPINAKER z Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu
Niepubliczny Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli EDU SPINAKER w Grudziądzu
SPINAKER dla Niepełnosprawnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Przetargi | Zapytania Ofertowe | Inne
Efektywni w Spinakerze - edycja III
Stowarzyszenie SPINAKER
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
Wyjdź z cienia - wakacje ze SPINAKEREM.


Zadanie publiczne jest współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Projekt zakłada działania ukierunkowane na poszerzenie wiedzy i zainteresowań dzieci i młodzieży w wieku 6-19 lat, działania ukierunkowane na rozwój dzieci w wieku przedszkolnym, działania zapewniające uspołecznienie dzieci i młodzieży w wieku 6-19 lat, działania skierowane do dzieci i młodzieży w wieku 6-19 lat uwzględniające zagadnienia i umiejętności przygotowujące do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie: przeciwdziałanie rasizmowi i ksenofobii, dialog międzykulturowy, edukacja globalna, międzynarodowa ochrona praw człowieka. Projekt zakłada realizację zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży w trakcie przerwy wakacyjnej w postaci:
- 15h zajęć "Kodowanie na dywanie",
- 15h zajęć krawiecko-hafciarskich,
- 15h zajęć kulinarnych,
- 15h zajęć rekreacyjno-sportowych,
- 15 h zajęć techniczno-plastycznych oraz
- 6h warsztatów "Można różnić się pozytywnie".

Wszystkie zaplanowane zajęcia zostaną dostosowane do wieku i możliwości uczestników. Zostaną podzieleni na 3 grupy w zależności od wieku. Każdy uczestnik zrealizuje 27h zajęć, w tym: - 5h zajęć "Kodowanie na dywanie", - 5h zajęć krawiecko-hafciarskich, - 5h zajęć kulinarnych, - 5h zajęć rekreacyjno-sportowych, - 5h zajęć techniczno-plastycznych oraz - 2h warsztatów "Można różnić się pozytywnie".

Projekt zakłada również organizację obozu letniego dla 10 dzieci w wieku 3-19 lat w postaci siedmiodniowego obozu nad morzem. Dzięki temu dzieci wyjadą na niezwykłe wakacje, gdzie wędrówki górskie połączymy z zabawą i szaleństwem w parkach wodnych w przepięknej scenerii Tatr. Podczas kolonii opiekę nad dziećmi sprawować będą doświadczeni, kreatywni i odpowiedzialni wychowawcy. Znacząco wpłynie to na poprawę samooceny dzieci i poprawi się status społeczny.


Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z obozu letniego dla 10 dzieci w wieku 3-19 lat w postaci siedmiodniowego obozu nad morzem. relacja 1 , relacja 2 , relacja 3