Menu
Facebook | FanPage
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PROMYK
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń
Szkoła Branżowa I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne Szkoły dla Dorosłych ATS, ATSA i ATSM
Szkoła Przysposabiająca Do Pracy SPINAKER
Zakład Leczniczy SPINAKER Centrum Medyczne w Grudziądzu
Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe
Centrum Diagnozy i Rehabilitacji SPINAKER
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS i EFRR
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SPINAKER z Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu
Niepubliczny Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli EDU SPINAKER w Grudziądzu
SPINAKER dla Niepełnosprawnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Przetargi | Zapytania Ofertowe | Inne
Efektywni w Spinakerze - edycja III
Stowarzyszenie SPINAKER
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
PFRON | Gwarancja równego dostępu do rehabilitacji i informacji dla osób niepełnosprawnych w Spinakerze | etap 1
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PFRON

Gwarancja równego dostępu do rehabilitacji i informacji dla osób niepełnosprawnych w Spinakerze

PROWADZENIE REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOPSRAWNYCH W RÓŻNYCH TYPACH PLACÓWEK

PROWADZENIE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO, SPOŁECZNO-PRAWNEGO ORAZ UDZIELANIE INFORMACJI NA TEMAT PRZYSŁUGUJĄCYCH UPRAWNIEŃ, DOSTĘPNYCH USŁUG, SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I POMOCY TECHNICZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dofinansowanie: 1 088 578,45 zł
Całkowity koszt projektu: 1 099 574,19 zł

Projekt zakłada zwiększenie samodzielności 120 osób niepełnosprawnych w wieku od 3-25 lat, poprzez prowadzenie rehabilitacji i poradnictwa dla osób niepełnosprawnych w celu przywrócenia maksymalnej sprawności fizycznej i psychicznej, a także zdolności do pracy oraz do brania czynnego udziału w życiu społecznym.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniami ofertowymi - czytaj więcej

Gwarancja równego dostępu do rehabilitacji i informacji dla osób niepełnosprawnych w Spinakerze

PROWADZENIE REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOPSRAWNYCH W RÓŻNYCH TYPACH PLACÓWEK

PROWADZENIE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO, SPOŁECZNO-PRAWNEGO ORAZ UDZIELANIE INFORMACJI NA TEMAT PRZYSŁUGUJĄCYCH UPRAWNIEŃ, DOSTĘPNYCH USŁUG, SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I POMOCY TECHNICZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dofinansowanie: 1.181 970,25 zł
Całkowity koszt projektu: 1.192 965,99 zł

Projekt zakłada zwiększenie samodzielności 120 osób niepełnosprawnych w wieku od 3-25 lat, poprzez prowadzenie rehabilitacji i poradnictwa dla osób niepełnosprawnych w celu przywrócenia maksymalnej sprawności fizycznej i psychicznej, a także zdolności do pracy oraz do brania czynnego udziału w życiu społecznym.