Menu
Facebook | FanPage
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PROMYK
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń
Szkoła Branżowa I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne Szkoły dla Dorosłych ATS, ATSA i ATSM
Szkoła Przysposabiająca Do Pracy SPINAKER
Zakład Leczniczy SPINAKER Centrum Medyczne w Grudziądzu
Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe
Centrum Diagnozy i Rehabilitacji SPINAKER
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS i EFRR
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SPINAKER z Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu
Niepubliczny Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli EDU SPINAKER w Grudziądzu
SPINAKER dla Niepełnosprawnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Przetargi | Zapytania Ofertowe | Inne
Efektywni w Spinakerze - edycja III
Stowarzyszenie SPINAKER
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
Bieżący rok szkolny
W roku szkolnym 2021/2022 w szkole policealnej ATS, ATSM , ATSA trwa nauka na następujących kierunkach: opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy, opiekun w domu pomocy społecznej, technik BHP, technik administracji.

Zajecia odbywaja się w nowocześnie wyposażonych salach, w warunkach zbliżonych do naturalnego środowiska pracy pod okiem wykwalifikowanej kadry.

Ponadto szkoły biorą udział w projekcie „Zawodówki na start” którego celem jest podnoszenie efektów kształcenia zawodowego w Niepublicznej Branżowej Szkole I stopnia z oddziałami integracyjnymi SPINAKER w Grudziądzu w zawodach piekarz, stolarz, krawiec, cukiernik, w Policealnej Szkole ATSM w zawodach opiekun medyczny, opiekunka dziecięca Policealnej Szkole ATSA w zawodzie technik informatyk.

Realizacja projektu zwiększy szansę na zatrudnienie w celu podniesienia atrakcyjności kształcenia zawodowego uczniów/słuchaczy dzięki zwiększeniu dostępu do usług doradztwa zawodowego nauczycieli, uczniów/słuchaczy, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli związanych z nauczaniem zawodowym, staży dla nauczycieli i uczniów w instytucjach otoczenia społeczno-gospodarczego.

Szkoły dzięki rozszerzeniu oferty staną się nowoczesnym miejscem do nauki a dzięki współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym umożliwią uczniom i nauczycielom poszerzenie kompetencji zawodowych. W ramach projektu wykorzystane zostaną narzędzia metody i formy pracy wypracowane w ramach projektów innowacyjnych zrealizowanych w 2007-2013 PO KL, w latach 2014-2020 POWER.