Menu
Facebook
Ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy PROMYK
Szkoła podstawowa z odziałami integracyjnymi SPINAKER
Szkoła Branżowa I Stopnia z oddziałami integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne szkoły dla dorosłych ATS i ATSA
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS
Niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna SPINAKER z centrum diagnozy i terapii autyzmu
SPINAKER dla niepełnosprawnych Poradnia psychologiczno-pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Stowarzyszenie SPINAKER
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
Niepełnosprawność | Informacje
Wszystkie nasze placówki oferują następujące metody i terapie dla dzieci i młodzieży wymagających wsparcia:

Terapia SI - Integracja Sensoryczna - zobacz więcej
Terpia Metodą Tomatisa - zobacz więcej
Terapia Biofeedback - zobacz więcej
Rehabilitacja Ruchowa - zobacz więcej
Hipoterapia - zobacz więcej
Metoda Indywidualnej Stymulacji Słuchu dr. Johansena - zobacz więcej
Muzykoterapia - zobacz więcej
Terapia Logopedyczna - zobacz więcej
Terapia Metodą Tomatisa - zobacz więcej
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - zobacz więcej
Metoda Marii i Christophera Knillów - zobacz więcej
Metoda Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona - zobacz więcej