Menu
Facebook | FanPage
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PROMYK
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń
Szkoła Branżowa I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne Szkoły dla Dorosłych ATS, ATSA i ATSM
Szkoła Przysposabiająca Do Pracy SPINAKER
Zakład Leczniczy SPINAKER Centrum Medyczne w Grudziądzu
Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe
Centrum Diagnozy i Rehabilitacji SPINAKER
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS i EFRR
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SPINAKER z Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu
Niepubliczny Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli EDU SPINAKER w Grudziądzu
SPINAKER dla Niepełnosprawnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Przetargi | Zapytania Ofertowe | Inne
Efektywni w Spinakerze - edycja III
Stowarzyszenie SPINAKER
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
Niepełnosprawność | Informacje
Wszystkie nasze placówki oferują następujące metody i terapie dla dzieci i młodzieży wymagających wsparcia:

Terapia SI - Integracja Sensoryczna - zobacz więcej
Terpia Metodą Tomatisa - zobacz więcej
Terapia Biofeedback - zobacz więcej
Rehabilitacja Ruchowa - zobacz więcej
Hipoterapia - zobacz więcej
Metoda Indywidualnej Stymulacji Słuchu dr. Johansena - zobacz więcej
Muzykoterapia - zobacz więcej
Terapia Logopedyczna - zobacz więcej
Terapia Metodą Tomatisa - zobacz więcej
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - zobacz więcej
Metoda Marii i Christophera Knillów - zobacz więcej
Metoda Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona - zobacz więcej