Menu
Facebook
Ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy PROMYK
Szkoła podstawowa z odziałami integracyjnymi SPINAKER
Szkoła Branżowa I Stopnia z oddziałami integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne szkoły dla dorosłych ATS i ATSA
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS
Niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna SPINAKER z centrum diagnozy i terapii autyzmu
SPINAKER dla niepełnosprawnych Poradnia psychologiczno-pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Stowarzyszenie SPINAKER
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
Integracja Społeczna i Zawodowa w KIS | Płużnica | Płąchawy |

Projekt: "Integracja społeczna i zawodowa w KIS w Płużnicy"
Nr Projektu: WND-POKL.07.02.01-04-061/12
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektu - czytaj więcej

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniami ofertowymi - czytaj więcej

Spotkanie organizacyjne uczestników projektu - zobacz więcej

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą staży - zobacz

Zapraszamy do obejrzenia materiałów video z szkoleń zawodowych - zobacz więcej

Regulamin Klubu Integracji Społecznej - Pobierz

Zapraszamy do obejrzenia materiałów reklamowych - zobacz więcej