Menu
Facebook | FanPage
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PROMYK
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń
Szkoła Branżowa I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne Szkoły dla Dorosłych ATS, ATSA i ATSM
Szkoła Przysposabiająca Do Pracy SPINAKER
Zakład Leczniczy SPINAKER Centrum Medyczne w Grudziądzu
Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe
Centrum Diagnozy i Rehabilitacji SPINAKER
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS i EFRR
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SPINAKER z Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu
Niepubliczny Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli EDU SPINAKER w Grudziądzu
SPINAKER dla Niepełnosprawnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Przetargi | Zapytania Ofertowe | Inne
Efektywni w Spinakerze - edycja III
Stowarzyszenie SPINAKER
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
Integracja Społeczna i Zawodowa w KIS | Płużnica | Płąchawy |

Projekt: "Integracja społeczna i zawodowa w KIS w Płużnicy"
Nr Projektu: WND-POKL.07.02.01-04-061/12
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektu - czytaj więcej

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniami ofertowymi - czytaj więcej

Spotkanie organizacyjne uczestników projektu - zobacz więcej

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą staży - zobacz

Zapraszamy do obejrzenia materiałów video z szkoleń zawodowych - zobacz więcej

Regulamin Klubu Integracji Społecznej - Pobierz

Zapraszamy do obejrzenia materiałów reklamowych - zobacz więcej