Menu
Facebook | FanPage
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PROMYK
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń
Szkoła Branżowa I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne Szkoły dla Dorosłych ATS, ATSA i ATSM
Szkoła Przysposabiająca Do Pracy SPINAKER
Zakład Leczniczy SPINAKER Centrum Medyczne w Grudziądzu
Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe
Centrum Diagnozy i Rehabilitacji SPINAKER
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS i EFRR
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SPINAKER z Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu
Niepubliczny Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli EDU SPINAKER w Grudziądzu
SPINAKER dla Niepełnosprawnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Przetargi | Zapytania Ofertowe | Inne
Efektywni w Spinakerze - edycja III
Stowarzyszenie SPINAKER
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
Mama Idzie Do Pracy | Darmowe Żłobki |

Projekt: "Mama idzie do pracy"
Nr Projektu: POKL.01.05.00-00-233/12
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Żłobek "URWIS" Grudziądz, ul. Waryńskiego 104 - oficjalna strona
Żłobek "URWIS" Płąchawy, Płużnica -
oficjalna strona
Klub Dziecięcy "URWIS" Grudziądz, Waryńskiego 104 -
oficjalna strona


Darmowe Żłobki w Grudziądzu i Płąchwach. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą projektu - czytaj więcej


Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniami ofertowymi
- czytaj więcej


Ruszył pierwszy żłobek w gminie Płużnica
- zobacz więcej


Rozpoczęliśmy przebudowę 3 placów zabaw
- zobacz zdjęcia