Menu
Facebook | FanPage
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PROMYK
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń
Szkoła Branżowa I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne Szkoły dla Dorosłych ATS, ATSA i ATSM
Szkoła Przysposabiająca Do Pracy SPINAKER
Zakład Leczniczy SPINAKER Centrum Medyczne w Grudziądzu
Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe
Centrum Diagnozy i Rehabilitacji SPINAKER
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS i EFRR
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SPINAKER z Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu
Niepubliczny Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli EDU SPINAKER w Grudziądzu
SPINAKER dla Niepełnosprawnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Przetargi | Zapytania Ofertowe | Inne
Efektywni w Spinakerze - edycja III
Stowarzyszenie SPINAKER
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
25 plus 2021/2022 | PFRON |
Rehabilitacja 25+ 2021/2022 Pilotażowy program Rehabilitacja 25 Plus dofinansowany ze środków PFRON realizowany przez Grudziądzki Ośrodek Edukacji SPINAKER adresowany do dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, które nie są objęte rehabilitacją społeczną.
Naszym podopiecznym proponujemy zajęcia:

💙 integracji sensorycznej
💙 logopedyczne
💙 rehabilitacji ruchowej
💙trening TUS
💙hipoterpie
💙poradnictwo zawodowe
💙biofeedback
💙dogoterapie
💙terapię psychologiczną
💙Crossfit- zajęcia funkcjonalne
💙trening czynności samoobsługowych i umiejętności podejmowania prostych prac zarobkowych
💙zajęcia komputerowe
💙zajęcia kulinarne
💙koło krawieckie
💙koło stolarskie
💙arteterapie
💙koło sportowo-rekreacyjne
💙fizykoterapię
💙AAC-alternatywne metody komunikacji
💙terapia słuchowa metodą Warnego
💙terapie polisensoryczną
💙koło hafciarskie
💙zajęcia tyflopedagogiem /ortoptystą
💙zajęcia taneczno-muzyczne
💙zajęcia ogrodnicze
💙tlenoterapia
💙zajęcia w wodzie
💙trening ekonomiczny
💙zajęcia gospodarstwa domowego

W ramach programu Rehabilitacja 25 PLUS powstała w pełni wyposażona w niezbędny sprzęt AGD sala gospodarstwa domowego. Doposażona została w nowoczesny Ploter Laserowy pracownia stolarska oraz zakupione zostały niezbędne narzędzia do prac ogrodniczych i szklarnia.
Zakupiono pomoce dydaktyczne do zajęć taneczno-muzycznych oraz doposażono Sale fizykoterapii w basen z hydromasażem, W ramach programu zakupiono System hantli Galileo MANO 20 do terapii górnych części ciała oraz Neofekt Smart Gove- system do usprawniania kończyn górnych. Ponadto uczestnicy programu będą uczestniczyć w letnim i zimowym obozie integracyjno- rehabilitacyjnym oraz obozie usprawniającym czynności samoobsługowe. Nasi uczestnicy mogą liczyć na liczne wyjścia np. do kina, teatru muzycznego, muzeum Mydła, kręgielni, na tor gokartowy. Czas pomiędzy terapiami spędzają z wychowawcą organizując liczne uroczystości i wydarzenia w ośrodku. Pobycie w naszym ośrodku towarzyszy spokojna i rodzinna atmosfera.