Menu
Facebook
Ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy PROMYK
Szkoła podstawowa z odziałami integracyjnymi SPINAKER
Szkoła Branżowa I Stopnia z oddziałami integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne szkoły dla dorosłych ATS i ATSA
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS
Niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna SPINAKER z centrum diagnozy i terapii autyzmu
SPINAKER dla niepełnosprawnych Poradnia psychologiczno-pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Stowarzyszenie SPINAKER
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
Zajęcia dodatkowe | Gimnazjum z oddziałami integracyjnymi SPINAKER
Kółko teatralne - środa, godzina 14.30 - 15.15


Zajęcia w Ośrodku Hipoterapii - od października, godzina ustalona zostanie z rodzicami


Zajęcia taneczne ZUMBA - piątek, godzina 11.45 - 12.30


Koło informatyczne - poniedziałek, godzina 14.45 - 15.30


Zajęcia wyrównawcze z matematyki - czwartek, godzina 8.00 - 8.45