Menu
Facebook | FanPage
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PROMYK
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń
Szkoła Branżowa I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne Szkoły dla Dorosłych ATS, ATSA i ATSM
Szkoła Przysposabiająca Do Pracy SPINAKER
Zakład Leczniczy SPINAKER Centrum Medyczne w Grudziądzu
Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe
Centrum Diagnozy i Rehabilitacji SPINAKER
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS i EFRR
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SPINAKER z Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu
Niepubliczny Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli EDU SPINAKER w Grudziądzu
SPINAKER dla Niepełnosprawnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Przetargi | Zapytania Ofertowe | Inne
Efektywni w Spinakerze - edycja III
Stowarzyszenie SPINAKER
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
tDCS - Mikropolaryzacja mózgu
Centrum Medyczne SPINAKER przy ul. Waryńskiego 102 w Grudziądzu jako jedyna placówka w regionie oferuje przezczaszkowa stymulacja prądem stałym tDCS (pot. Mikropolaryzacja mózgu). Terapia ta jest nieinwazyjną metodą służącą poprawie funkcjonowania poznawczego, tj. pamięci, myślenia, uwagi, oraz poprawie funkcji ruchowych i percepcyjnych, dzięki czemu wspomaga oraz optymalizuje leczenie chorych z zaburzeniami psychicznymi i neurologicznymi. Metoda ta powoduje zmiany pobudliwości w korze mózgowej z wykorzystaniem słabego i bezpiecznego dla człowieka prądu, obecnie w naszym ośrodku wykorzystujemy prąd dla jednej elektrody mieszczący się w przedziale 0-2mA.

Rejestracja: tel. 600 150 460, codziennie 8:00 - 16:00

Zapraszamy!!!