Menu
Facebook | FanPage
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PROMYK
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń
Szkoła Branżowa I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne Szkoły dla Dorosłych ATS, ATSA i ATSM
Szkoła Przysposabiająca Do Pracy SPINAKER
Zakład Leczniczy SPINAKER Centrum Medyczne w Grudziądzu
Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe
Centrum Diagnozy i Rehabilitacji SPINAKER
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS i EFRR
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SPINAKER z Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu
Niepubliczny Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli EDU SPINAKER w Grudziądzu
SPINAKER dla Niepełnosprawnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Przetargi | Zapytania Ofertowe | Inne
Efektywni w Spinakerze - edycja III
Stowarzyszenie SPINAKER
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
Nie Daj Się Wykluczyć etap II
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PFRON

Nie daj się wykluczyć

PROWADZENIE REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOPSRAWNYCH W RÓŻNYCH TYPACH PLACÓWEK PROWADZENIE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO, SPOŁECZNO-PRAWNEGO ORAZ UDZIELANIE INFORMACJI NA TEMAT PRZYSŁUGUJĄCYCH UPRAWNIEŃ, DOSTĘPNYCH USŁUG, SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I POMOCY TECHNICZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Dofinansowanie: 1 005 337,31 zł
Całkowity koszt projektu: 1 058 249,79 zł

Projekt zakłada zwiększenie samodzielności 120 osób niepełnosprawnych w wieku od 3-25 lat, poprzez prowadzenie rehabilitacji i poradnictwa dla osób niepełnosprawnych w celu przywrócenia maksymalnej sprawności fizycznej i psychicznej, a także zdolności do pracy oraz do brania czynnego udziału w życiu społecznym.