Menu
Facebook | FanPage
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PROMYK
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń
Szkoła Branżowa I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne Szkoły dla Dorosłych ATS, ATSA i ATSM
Szkoła Przysposabiająca Do Pracy SPINAKER
Zakład Leczniczy SPINAKER Centrum Medyczne w Grudziądzu
Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe
Centrum Diagnozy i Rehabilitacji SPINAKER
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS i EFRR
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SPINAKER z Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu
Niepubliczny Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli EDU SPINAKER w Grudziądzu
SPINAKER dla Niepełnosprawnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Przetargi | Zapytania Ofertowe | Inne
Efektywni w Spinakerze - edycja III
Stowarzyszenie SPINAKER
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
Nabór Pracowników | Personel Projektu | Szkoła Ćwiczeń


Personel

1. Zapytanie Ofertowe Koordynator Działań - pobierz oraz załącznik pobierz

2. Zapytanie Ofertowe Opiekun Wizyty Studyjnej - pobierz oraz załącznik pobierz

Warsztaty i Szkolenia Trenerzy

1. Zapytanie Ofertowe Trener Eksperyment w Edukacji - pobierz oraz załącznik pobierz

2. Zapytanie Ofertowe Trener Rozwijanie Kompetencji Kluczowych - pobierz oraz załącznik pobierz

3. Zapytanie Ofertowe Trener Kreatywność, Programowanie, Mechatronika - pobierz oraz załącznik pobierz

4. Zapytanie Ofertowe Trener Strategie Kształcenia Myślenia Matematycznego - pobierz oraz załącznik pobierz

5. Zapytanie Ofertowe Trener Szkiełko i Oko - pobierz oraz załącznik pobierz

6. Zapytanie Ofertowe Trener Rozwijanie kompetencji kluczowych w Pracowniach - pobierz oraz załącznik pobierz

7. Zapytanie Ofertowe Trener Tworcze Rozwiazywanie Problemów - pobierz oraz załącznik pobierz

8. Zapytanie Ofertowe Trener Plan Daltoński - pobierz oraz załącznik pobierz

9. Zapytanie Ofertowe Trener Metoda Freineta - pobierz oraz załącznik pobierz

10. Zapytanie Ofertowe Trener Pedagogika Gestalt - pobierz oraz załącznik pobierz

11. Zapytanie Ofertowe Trener Ocenianie Kształtujące Etap I - pobierz oraz załącznik pobierz

12. Zapytanie Ofertowe Trener Ocenianie Kształtujące Etap II - pobierz oraz załącznik pobierz

13. Zapytanie Ofertowe Trener Edukacja Włączajaca - pobierz oraz załącznik pobierz

14. Zapytanie Ofertowe Trener Techniki Aktywizujące - pobierz oraz załącznik pobierz

15. Zapytanie Ofertowe Trener Nauczanie Metodą Projektu - pobierz oraz załącznik pobierz

16. Zapytanie Ofertowe Trener Bezpieczdeństwo w Sieci - pobierz oraz załącznik pobierz

17. Zapytanie Ofertowe Trener Cyberprzemoc - pobierz oraz załącznik pobierz

18. Zapytanie Ofertowe Trener Tworzenie Mapy Ciekawych Miejsc - pobierz oraz załącznik pobierz

19. Zapytanie Ofertowe Trener Toondoo - pobierz oraz załącznik pobierz

20. Zapytanie Ofertowe Trener Tablica Interaktywna - pobierz oraz załącznik pobierz

21. Zapytanie Ofertowe Trener Odwrócona Lekcja - pobierz oraz załącznik pobierz

22. Zapytanie Ofertowe Trener Animoto - pobierz oraz załącznik pobierz

23. Zapytanie Ofertowe Trener Nowoczesne Metody Dydaktyki Cyfrowej - pobierz oraz załącznik pobierz

24. Zapytanie Ofertowe Trener Praca w Chmurze - pobierz oraz załącznik pobierz

25. Zapytanie Ofertowe Trener Nauka Programowania Przez Zabawę - pobierz oraz załącznik pobierz

26. Zapytanie Ofertowe Trener Zaprogramujmy Przyszłość - pobierz oraz załącznik pobierz

27. Zapytanie Ofertowe Trener Rozwijanie Kompetencji Cyfrowych - pobierz oraz załącznik pobierz

28. Zapytanie Ofertowe Trener Praca z Uczniem o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych - pobierz oraz załącznik pobierz

29. Zapytanie Ofertowe Trener Język Migowy - pobierz oraz załącznik pobierz

30. Zapytanie Ofertowe Trener Mówik - pobierz oraz załącznik pobierz

31. Zapytanie Ofertowe Trener MAKATON - pobierz oraz załącznik pobierz

32. Zapytanie Ofertowe Trener Kluczowe Umiejetności PECS - pobierz oraz załącznik pobierz

33. Zapytanie Ofertowe Trener DASH i_DOT - pobierz oraz załącznik pobierz

34. Zapytanie Ofertowe Trener Upowszechnienie Czytelnictwa TIK - pobierz oraz załącznik pobierz

35. Zapytanie Ofertowe Prelekcja podczas Konferencji "Biblioteka Multimożliwości" - pobierz oraz załącznik pobierz

36. Zapytanie Ofertowe Trener Lekcje Otwarte - pobierz oraz załącznik pobierz