Menu
Facebook
Ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy PROMYK
Szkoła podstawowa z odziałami integracyjnymi SPINAKER
Szkoła Branżowa I Stopnia z oddziałami integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne szkoły dla dorosłych ATS i ATSA
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS
Niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna SPINAKER z centrum diagnozy i terapii autyzmu
SPINAKER dla niepełnosprawnych Poradnia psychologiczno-pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Stowarzyszenie SPINAKER
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
Władze Stowarzyszenia Na Rzecz Wpierania Edukacji SPINAKER
Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Edukacji SPINAKER:

prezes - Sebastian Dróbka - tel. 793 10 73 95
wiceprezes - Iwona Majorke - tel. 791 871 464
wiceprezes - Joanna Łata - tel. 663 095 078
skarbnik - Bożena Kępińska - tel. 796 558 482
sekretarz - Beata Pączek - tel. 793 286 710


Poniżej wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszenia: KRS