Menu
Facebook | FanPage
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PROMYK
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń
Szkoła Branżowa I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne Szkoły dla Dorosłych ATS, ATSA i ATSM
Szkoła Przysposabiająca Do Pracy SPINAKER
Zakład Leczniczy SPINAKER Centrum Medyczne w Grudziądzu
Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe
Centrum Diagnozy i Rehabilitacji SPINAKER
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS i EFRR
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SPINAKER z Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu
Niepubliczny Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli EDU SPINAKER w Grudziądzu
SPINAKER dla Niepełnosprawnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Przetargi | Zapytania Ofertowe | Inne
Efektywni w Spinakerze - edycja III
Stowarzyszenie SPINAKER
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
Terapia Biofeedback
EEG - Biofeedback

Biofeedback – jest to metoda pozwalająca kontrolować procesy zachodzące w organizmie. Uczy panowania nad własnymi reakcjami, pomaga odpowiednio relaksować się, a tym samym radzić sobie nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach.

Terapia biofeedbacku - czyli biologicznego sprzężenia zwrotnego, jest nowoczesną metodą terapeutyczną, której celem jest przywrócenie prawidłowej równowagi fizjologicznej organizmu człowieka. Trening działa na zasadzie uczenia się i zdobywania nowych umiejętności. Amerykańscy terapeuci nazywają go „aerobikiem mózgu”. Osoba trenująca podłączona jest do głowicy EEG, która rejestruje parametry fal mózgowych z wybranego przez terapeutę obszaru głowy (w zależności od zgłaszanych dolegliwości). Zmiana tych parametrów powoduje zmianę funkcjonowania centralnego i obwodowego układu nerwowego. Możemy zatem wpływać na stan psycho-funkcjonalny całego organizmu. Nie jest łatwe świadome zmniejszanie bądź zwiększanie amplitudy fal mózgu o określonych częstotliwościach. Dlatego zapis EEG jest zobrazowany na drugim monitorze (tym, który widzi pacjent) w postaci animacji. Obydwa monitory przedstawiają zapis tych samych wartości, ale w inny sposób. Zadaniem trenującego jest sterowanie animacją tak, aby osiągnąć pożądany efekt. Robi to jedynie za pomocą kontroli umysłu – nie ma do dyspozycji klawiatury ani myszki. Dobrze wykonane zadanie jest nagradzane punktami, co jest dla uczestnika wymierną informacją, czy podąża w dobrym kierunku.

Trenerzy Biofeedback:
mgr Monika Cichosz,
mgr Ewelina Zadka,
Joanna Kawska