Menu
Facebook
Ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy PROMYK
Szkoła podstawowa z odziałami integracyjnymi SPINAKER
Szkoła Branżowa I Stopnia z oddziałami integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne szkoły dla dorosłych ATS i ATSA
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS
Niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna SPINAKER z centrum diagnozy i terapii autyzmu
SPINAKER dla niepełnosprawnych Poradnia psychologiczno-pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Stowarzyszenie SPINAKER
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
Niepubliczny Integracyjny Żłobek "URWIS"
Dokument potwierdzający zgodne z prawem działanie żłobka - zobacz

Żłobek mieści się przy Niepublicznym Przedszkolu Dom Małego Skrzata w Grudziądzu, ul. Waryńskiego 104.
Telefon sekretariat: (56) 46 113 55, e-mail: kontakt@dommalegoskrzata.pl

Dyrektorem żłobka jest Pani Anna Majorke - tel. 668 758 979, adres e-mail: anna.majorke@abak.edu.pl