Menu
Facebook
Ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy PROMYK
Szkoła podstawowa z odziałami integracyjnymi SPINAKER
Szkoła Branżowa I Stopnia z oddziałami integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne szkoły dla dorosłych ATS i ATSA
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS
Niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna SPINAKER z centrum diagnozy i terapii autyzmu
SPINAKER dla niepełnosprawnych Poradnia psychologiczno-pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Stowarzyszenie SPINAKER
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
Harcerstwo | o Nas
Wielopoziomowa drużyna Nieprzetartego Szlaku powstała przy szkołach Spinaker w listopadzie 2017 roku.

Obecnie mamy otwarta próbę tzn. jesteśmy w trakcie tworzenia drużyn, zapoznawania się na zbiórkach i nawiązywania nowych znajomosci.
Jest juz liczna gromada zuchów jak i harcerzy. Nieprzetarty szlak to działalność ZHP na rzecz osób niepełnosprawnych, dlatego bardzo serdecznie witamy na naszych zbiórkach dzieci z orzeczeniami. Do drużyn może dołączyć każdy.

Wzbogacamy interakcje społeczne, integrujemy się i nawiązujemy przyjaźnie a efekty to uśmiech satysfakcja i radość z wykonywanych zadań.


Zapraszamy na zbiórki dla młodszych zuchów w poniedziałki na godz 16.00 a dla harcerzy w czwartki godz 16.00