Menu
Facebook | FanPage
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PROMYK
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń
Szkoła Branżowa I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne Szkoły dla Dorosłych ATS, ATSA i ATSM
Szkoła Przysposabiająca Do Pracy SPINAKER
Zakład Leczniczy SPINAKER Centrum Medyczne w Grudziądzu
Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe
Centrum Diagnozy i Rehabilitacji SPINAKER
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS i EFRR
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SPINAKER z Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu
Niepubliczny Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli EDU SPINAKER w Grudziądzu
SPINAKER dla Niepełnosprawnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Przetargi | Zapytania Ofertowe | Inne
Efektywni w Spinakerze - edycja III
Stowarzyszenie SPINAKER
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
Harcerstwo | o Nas
Wielopoziomowa drużyna Nieprzetartego Szlaku powstała przy szkołach Spinaker w listopadzie 2017 roku.

Obecnie mamy otwarta próbę tzn. jesteśmy w trakcie tworzenia drużyn, zapoznawania się na zbiórkach i nawiązywania nowych znajomosci.
Jest juz liczna gromada zuchów jak i harcerzy. Nieprzetarty szlak to działalność ZHP na rzecz osób niepełnosprawnych, dlatego bardzo serdecznie witamy na naszych zbiórkach dzieci z orzeczeniami. Do drużyn może dołączyć każdy.

Wzbogacamy interakcje społeczne, integrujemy się i nawiązujemy przyjaźnie a efekty to uśmiech satysfakcja i radość z wykonywanych zadań.


Zapraszamy na zbiórki dla młodszych zuchów w poniedziałki na godz 16.00 a dla harcerzy w czwartki godz 16.00