Menu
Facebook | FanPage
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PROMYK
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń
Szkoła Branżowa I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne Szkoły dla Dorosłych ATS, ATSA i ATSM
Szkoła Przysposabiająca Do Pracy SPINAKER
Zakład Leczniczy SPINAKER Centrum Medyczne w Grudziądzu
Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe
Centrum Diagnozy i Rehabilitacji SPINAKER
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS i EFRR
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SPINAKER z Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu
Niepubliczny Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli EDU SPINAKER w Grudziądzu
SPINAKER dla Niepełnosprawnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Przetargi | Zapytania Ofertowe | Inne
Efektywni w Spinakerze - edycja III
Stowarzyszenie SPINAKER
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe
Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe to dla uczniów Czteroletniego Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży ATS w Grudziądzu szansa dla tych, którzy planują związać swoją przyszłość ze służbami mundurowymi.

Nauka w takiej formule jak klasa mundurowa, może być doskonałym wstępem do kariery wojskowej, ale także doskonałą okazją do sprawdzenie swoich możliwości. Wartością dodaną ukończenia klasy o profilu mundurowym jest fakt, że specjalistyczna wiedza zdobyta w trakcie kolejnych lat nauki będzie wartościowa niezależnie od zawodowej drogi, którą absolwenci ostatecznie wybiorą.

Uczniowie, poza podstawą programową, realizują program „edukacji wojskowej” – w sumie to 185 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.
Składają się na to zajęcia z wykwalifikowanymi specjalistami wojskowymi w zakresie łączności, uzbrojenia, logistyki oraz prawa wojskowego. Na uczniów czekają również zajęcia w warunkach poligonowych.

Każdy uczeń otrzymuje indywidualny pakiet umundurowania.