Menu
Facebook
Ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy PROMYK
Szkoła podstawowa z odziałami integracyjnymi SPINAKER
Szkoła Branżowa I Stopnia z oddziałami integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne szkoły dla dorosłych ATS i ATSA
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS
Niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna SPINAKER z centrum diagnozy i terapii autyzmu
SPINAKER dla niepełnosprawnych Poradnia psychologiczno-pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Stowarzyszenie SPINAKER
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
Dokumenty - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SPINAKER

Dokument założycielski Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej SPINAKER w Grudziądzu - zobacz


Wniosek o przebadanie dziecka - pobierz

Wniosek o opinię w sprawie wczesnego wspomagania - pobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

Wzór zaświadczenia lekarskiego - pobierz