Menu
Facebook | FanPage
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PROMYK
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń
Szkoła Branżowa I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne Szkoły dla Dorosłych ATS, ATSA i ATSM
Szkoła Przysposabiająca Do Pracy SPINAKER
Zakład Leczniczy SPINAKER Centrum Medyczne w Grudziądzu
Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe
Centrum Diagnozy i Rehabilitacji SPINAKER
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS i EFRR
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SPINAKER z Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu
Niepubliczny Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli EDU SPINAKER w Grudziądzu
SPINAKER dla Niepełnosprawnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Przetargi | Zapytania Ofertowe | Inne
Efektywni w Spinakerze - edycja III
Stowarzyszenie SPINAKER
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
Rehabilitacja 25 plus - 2022


Rehabilitacja 25+ 2022/2023

Pilotażowy program Rehabilitacja 25 Plus dofinansowany ze środków PFRON realizowany przez Grudziądzki Ośrodek Edukacji SPINAKER adresowany do dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, które nie są objęte rehabilitacją społeczną.

Naszym podopiecznym proponujemy zajęcia:
♦️integracji sensorycznej,
♦️logopedyczne,
♦️rehabilitacji ruchowej,
♦️trening TUS,
♦️hipoterpie
♦️poradnictwo zawodowe,
♦️biofeedback,
♦️dogoterapie,
♦️terapię psychologiczną,
♦️Crossfit- zajęcia funkcjonalne,
♦️trening czynności samoobsługowych i umiejętności podejmowania prostych prac zarobkowych,
♦️zajęcia komputerowe,
♦️zajęcia kulinarne,
♦️koło krawieckie,
♦️koło stolarskie,
♦️arteterapie,
♦️koło sportowo-rekreacyjne,
♦️fizykoterapię,
♦️AAC-alternatywne
♦️metody komunikacji,
♦️terapia słuchowa metodą Warnego,
♦️terapie polisensoryczną,
♦️koło hafciarskie,
♦️zajęcia tyflopedagogiem ortoptystą,
♦️zajęcia taneczno-muzyczne,
♦️zajęcia ogrodnicze,
♦️tlenoterapia,
♦️koło garncarskie
♦️zajęcia gospodarstwa domowego,
♦️zajecia nordic walking

W ramach programu Rehabilitacja 25 PLUS powstanie w pełni wyposażona w niezbędny sprzęt:
♦️ Sala do zajęć garncarskich.🧑‍🎨
♦️ Doposażona zostanie pracownia stolarska.
♦️ Zakupione zostaną niezbędne narzędzia do prac ogrodniczych.
♦️ Pomoce do zajęć nordic walking
♦️ Zaplanowano także doposażenie sali rehabilitacji ruchowej w schody rehabilitacyjne,
♦️ Doposażenie sali do zajęć fizykoterapii: fotel masujący, podnośnik jezdny
♦️ Nowoczesny odstojnik, piec garncarski i koło
♦️ Ponadto uczestnicy programu będą uczestniczyć w letnim i zimowym obozie integracyjno- rehabilitacyjnym,
♦️ Turnusy usprawniające czynności samoobsługowe
♥️ Liczne wyjściach do kina, teatru, rejs po Jezioraku,
Palmiarni w Poznaniu, na kręgle, do miasteczka Silverado w Żninie oraz wiele innych.

Czas pomiędzy terapiami spędzają z wychowawcą organizując liczne uroczystości i wydarzenia w ośrodku. Pobycie w naszym ośrodku towarzyszy spokojna i rodzinna atmosfera.


Zaproszenie do złożenia oferty- zobacz