Menu
Facebook
Ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy PROMYK
Szkoła podstawowa z odziałami integracyjnymi SPINAKER
Szkoła Branżowa I Stopnia z oddziałami integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne szkoły dla dorosłych ATS i ATSA
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS
Niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna SPINAKER z centrum diagnozy i terapii autyzmu
SPINAKER dla niepełnosprawnych Poradnia psychologiczno-pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Stowarzyszenie SPINAKER
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
Witajcie w Naszej Bajce | Darmowe Przedszkole w Płużnicy |

Projekt: "Witajcie w naszej bajce"
Nr Projektu: WND-POKL.09.01.01-04-052/12
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektu - czytaj więcej

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniami ofertowymi - czytaj więcej

Dokumenty i Regulaminy obowiązujące w Projekcie - czytaj więcej