Menu
Facebook | FanPage
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PROMYK
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń
Szkoła Branżowa I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne Szkoły dla Dorosłych ATS i ATSA
Zakład Leczniczy SPINAKER Centrum Medyczne w Grudziądzu
Centrum Diagnozy i Rehabilitacji SPINAKER
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS i EFRR
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SPINAKER z Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu
SPINAKER dla Niepełnosprawnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Stowarzyszenie SPINAKER
Przetargi | Zapytania Ofertowe | Inne
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
Witajcie w Naszej Bajce | Darmowe Przedszkole w Płużnicy |

Projekt: "Witajcie w naszej bajce"
Nr Projektu: WND-POKL.09.01.01-04-052/12
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektu - czytaj więcej

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniami ofertowymi - czytaj więcej

Dokumenty i Regulaminy obowiązujące w Projekcie - czytaj więcej