Menu
Facebook | FanPage
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PROMYK
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń
Szkoła Branżowa I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne Szkoły dla Dorosłych ATS, ATSA i ATSM
Szkoła Przysposabiająca Do Pracy SPINAKER
Zakład Leczniczy SPINAKER Centrum Medyczne w Grudziądzu
Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe
Centrum Diagnozy i Rehabilitacji SPINAKER
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS i EFRR
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SPINAKER z Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu
Niepubliczny Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli EDU SPINAKER w Grudziądzu
SPINAKER dla Niepełnosprawnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Przetargi | Zapytania Ofertowe | Inne
Efektywni w Spinakerze - edycja III
Stowarzyszenie SPINAKER
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
Klub Dziecięcy "URWIS"
Dokumenty potwierdzające zgodne z prawem działanie
Niepublicznego Integracyjnego Klubu Dziecięcego "URWIS" w Grudziądzu - zobacz

Dyrektorem Klubu jest Pani Anna Majorke - tel. 668 758 979, adres e-mail: anna.majorke@abak.edu.pl

Klub Dziecięcy mieści się przy ulicy Waryńskiego 104 w Grudziądzu
i czynny jest codziennie w godzinach 6.00 - 16.00.

Dzieci w Klubie Dziecięcym, zgodnie z Ustawą o Opiece Nad Dziećmi do lat 3 mogą przebywać do 5 godzin.