Menu
Facebook
Ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy PROMYK
Szkoła podstawowa z odziałami integracyjnymi SPINAKER
Szkoła Branżowa I Stopnia z oddziałami integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne szkoły dla dorosłych ATS i ATSA
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS
Niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna SPINAKER z centrum diagnozy i terapii autyzmu
SPINAKER dla niepełnosprawnych Poradnia psychologiczno-pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Stowarzyszenie SPINAKER
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
Klub Dziecięcy "URWIS"
Dokumenty potwierdzające zgodne z prawem działanie
Niepublicznego Integracyjnego Klubu Dziecięcego "URWIS" w Grudziądzu - zobacz

Dyrektorem Klubu jest Pani Anna Majorke - tel. 668 758 979, adres e-mail: anna.majorke@abak.edu.pl

Klub Dziecięcy mieści się przy ulicy Waryńskiego 104 w Grudziądzu
i czynny jest codziennie w godzinach 6.00 - 16.00.

Dzieci w Klubie Dziecięcym, zgodnie z Ustawą o Opiece Nad Dziećmi do lat 3 mogą przebywać do 5 godzin.