Menu
Facebook | FanPage
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PROMYK
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń
Szkoła Branżowa I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne Szkoły dla Dorosłych ATS, ATSA i ATSM
Szkoła Przysposabiająca Do Pracy SPINAKER
Zakład Leczniczy SPINAKER Centrum Medyczne w Grudziądzu
Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe
Centrum Diagnozy i Rehabilitacji SPINAKER
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS i EFRR
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SPINAKER z Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu
Niepubliczny Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli EDU SPINAKER w Grudziądzu
SPINAKER dla Niepełnosprawnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Stowarzyszenie SPINAKER
Przetargi | Zapytania Ofertowe | Inne
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
Szkoła | Ćwiczeń dokumenty do pobrania |


Dokumenty Projektu

1. Formularz Zgłoszeniowy - pobierz

2. Oświadczenie Uczestnika - pobierz

3. Karta Uczestnictwa w Projekcie - pobierz

4. Ankieta Rekrutacyjna - pobierz

5. Oświadczenie o Zatrudnieniu - pobierz

6. Deklaracja Uczestnictwa w Projekcie - pobierz

7. Deklaracja Uczestnictwa w Formach Wsparcia - pobierz

8. Oświadczenie o Wykorzystaniu Wizerunku - pobierz

9. Karta Oceny Formularza Rekrutacyjnego - pobierz

10. Protokół Posiedzenia Komisji - pobierz

11. Informacja o Przyjęciu - pobierz

12. Skreślenie z Listy - pobierz

13. Rezygnacja - pobierz

14. Poświadczenie Uczestnictwa Formach Wsparcia - pobierz

15. Zgoda Na Przetwarzanie Danych Osobowych - pobierz

16. Opinia Dyrektora Przydatności Wsparcia Dla Nauczyciela - pobierz

17. Ankieta motywacyjna - pobierz