Menu
Facebook
Ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy PROMYK
Szkoła podstawowa z odziałami integracyjnymi SPINAKER
Szkoła Branżowa I Stopnia z oddziałami integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne szkoły dla dorosłych ATS i ATSA
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS
Niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna SPINAKER z centrum diagnozy i terapii autyzmu
SPINAKER dla niepełnosprawnych Poradnia psychologiczno-pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Stowarzyszenie SPINAKER
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
Policealne Szkoły dla Dorosłych ATS i ATSA w Grudziądzu
Policealna Szkoła dla Dorosłych ATS i ATSA w Grudziądzu mieści się w przy ulicy Waryńskiego 102.
tel. sekretariat: 56 46 309 74, e-mail: info@edukacja.grudziadz.com

OFERUJEMY NAUKĘ CAŁKOWICIE ZA DARMO I W PRZYJAZNEJ ATMOSFERZE.

TYLKO U NAS PODCZAS TRWANIA ZAJĘĆ ZAOPIEKUJEMY SIĘ TWOIM DZIECKIEM.

Szkoła posiada uprawnienia SZKOŁY PUBLICZNEJ !!!
Zapraszamy do nauki na następujących kierunkach:
- opiekunka dziecięca (zawód medyczny), (zobacz zgodę)
- terapeuta zajęciowy (zawód medyczny),(zobacz zgodę)
- opiekun medyczny (zawód medyczny), (zobacz zgodę)
- asystent osoby niepełnosprawnej, (zobacz zgodę)
- technik informatyk, (zobacz zgodę)
- technik rachunkowości,(zobacz zgodę)
- technik administracji,(zobacz zgodę)
- technik BHP,(zobacz zgodę)
- technik archiwista,(zobacz zgodę)Opiekunowie aktualnych kierunków w szkole:


Technik Informatyk:
p. Ania - 56 46 309 74, 782 423 764, anna.borowicz@abak.edu.pl

Technik Archiwista:
p. Ania - 56 46 309 74, 782 423 764, anna.borowicz@abak.edu.pl

Asystent Osoby Niepełnosprawnej:
p. Ania - 56 46 309 74, 782 423 764, anna.borowicz@abak.edu.pl

Technik BHP:
p. Ania - 56 46 309 74, 782 423 764, anna.borowicz@abak.edu.pl

Technik Administracji:
p. Ania - 56 46 309 74, 782 423 764, anna.borowicz@abak.edu.pl

Technik Rachunkowości:
p. Ania - 56 46 309 74, 782 423 764, anna.borowicz@abak.edu.pl

Opiekunka Dziecięca:
p. Małgosia - 56 46 309 74, 505 304 350, malgorzata.ptaszynska@abak.edu.pl,

Terapeuta Zajęciowy
p. Beata - 56 46 309 74, 500 471 102, beata.paczek@abak.edu.pl

Opiekun Medyczny
p. Beata - 56 46 309 74, 500 471 102, sekretariat@abak.edu.pl

Technik Masażysta
p. Beata - 56 46 309 74, 500 471 102, sekretariat@abak.edu.pl

logo


Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia nauki znajdziesz w zakładce "Dokumenty do Pobrania" - zobacz

szkola