Menu
Facebook
Ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy PROMYK
Szkoła podstawowa z odziałami integracyjnymi SPINAKER
Szkoła Branżowa I Stopnia z oddziałami integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne szkoły dla dorosłych ATS i ATSA
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS
Niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna SPINAKER z centrum diagnozy i terapii autyzmu
SPINAKER dla niepełnosprawnych Poradnia psychologiczno-pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Stowarzyszenie SPINAKER
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
Leonardo DaVinci

UWAGA !!!

Słuchacze kierunku Opiekunka Dziecięca w Policealnej Szkole Dla Dorosłych ATS.Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła rozpoczyna udział w projekcie
„Uczenie się przez całe życie” w ramach programu Leonardo da Vinci.

W dniach 25-29 czerwca 2012 roku rozpoczynamy wizytę przygotowawczą w Granadzie (Hiszpania) i tam też nasi słuchacze będą mieli możliwość odbywania darmowych staży zagranicznych. czytaj więcej