Menu
Facebook | FanPage
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PROMYK
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń
Szkoła Branżowa I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne Szkoły dla Dorosłych ATS, ATSA i ATSM
Szkoła Przysposabiająca Do Pracy SPINAKER
Zakład Leczniczy SPINAKER Centrum Medyczne w Grudziądzu
Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe
Centrum Diagnozy i Rehabilitacji SPINAKER
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS i EFRR
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SPINAKER z Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu
Niepubliczny Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli EDU SPINAKER w Grudziądzu
SPINAKER dla Niepełnosprawnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Przetargi | Zapytania Ofertowe | Inne
Efektywni w Spinakerze - edycja III
Stowarzyszenie SPINAKER
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
Terpia Metodą Tomatisa
TERAPIA METODĄ TOMATISA

Terapia Metodą Tomatisa jest to metoda treningu słuchowego przeprowadzonego za pomocą urządzenia zwanego elektronicznym uchem. Składają się na nią sesje słuchania materiału dźwiękowego oraz konsultacje dodatkowe wraz z oceną audio-psycho-lingwistyczną. Metoda ma zastosowanie u osób, u których stwierdza się zaburzenie uwagi słuchowej.
Celem terapii jest poprawa zaburzeń głosu i uwagi słuchowej, poprawa koncentracji, uwagi i pamięci, zwiększenie możliwości umysłowych, minimalizacja za Terapia metodą Tomatisa składa się z kilku sesji.). W ciągu tych sesji dni dziecko korzysta codziennie z elektronicznego ucha przez 2 godz. zegarowe bez przerwy, słucha odpowiednio dobranego materiału dźwiękowego. Większość sesji treningu słuchowego - to pasywna faza terapii. Dzieci mogą wtedy, w trakcie słuchania, rysować, malować, lepić, układać klocki czy puzzle itp. Aktywną fazą terapii jest dopiero końcowy etap usuwania zaburzeń uwagi słuchowej w sferze językowej. Aktywność dzieci w tej fazie terapii polega na powtarzaniu (głosek, sylab, wyrazów, zdań), czytaniu, odpowiadaniu na pytania - przy czym zarówno dzieci, jak i terapeuta porozumiewają się mówiąc do mikrofonu, a słyszą się nawzajem i siebie samych - przez słuchawki, czemu towarzyszy odpowiednio przetworzony materiał muzyczny w tle zaburzeń zachowania, zwiększenie możliwości psycho - fizycznych.
W terapii tą metodą możemy eliminować zaburzenia w zakresie wszystkich funkcji narządu słuchu, oczywiście pod warunkiem, że nie występują zaburzenia w postaci organicznych uszkodzeń mózgu lub narządu słuchu. Jednak nawet w przypadku poważnego niedosłuchu, mimo że nie podniesiemy progów słyszenia, mamy możliwość poprawy choćby jakości słuchania, co jest niezwykle ważne w kształtowaniu się głosu, mowy, komunikacji językowej, w przyswajaniu sobie umiejętności czytania i pisania, a ma też niebagatelny wpływ na postawę ciała, koordynację ruchów, stany emocjonalne i poziom aktywności życiowej.

Terapeuci:
Marta Kawska