Menu
Facebook
Ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy PROMYK
Szkoła podstawowa z odziałami integracyjnymi SPINAKER
Szkoła Branżowa I Stopnia z oddziałami integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne szkoły dla dorosłych ATS i ATSA
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS
Niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna SPINAKER z centrum diagnozy i terapii autyzmu
SPINAKER dla niepełnosprawnych Poradnia psychologiczno-pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Stowarzyszenie SPINAKER
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
Światełko w Tunelu | Darmowe Przedszkole dla dzieci niepełnosprawnych |

Projekt: "Światełko w tunelu"
Nr Projektu: WND-POKL.09.01.01-04-001/13
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektu "Światełko w Tunelu" - czytaj więcej


Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniami ofertowymi - czytaj więcej


Zapraszamy do zapoznania się z wykazem chorób przewlekłych, które upoważniają dzieci do udziału w projekcie - czytaj więcej