Menu
Facebook | FanPage
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PROMYK
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń
Szkoła Branżowa I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne Szkoły dla Dorosłych ATS, ATSA i ATSM
Szkoła Przysposabiająca Do Pracy SPINAKER
Zakład Leczniczy SPINAKER Centrum Medyczne w Grudziądzu
Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe
Centrum Diagnozy i Rehabilitacji SPINAKER
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS i EFRR
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SPINAKER z Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu
Niepubliczny Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli EDU SPINAKER w Grudziądzu
SPINAKER dla Niepełnosprawnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Przetargi | Zapytania Ofertowe | Inne
Efektywni w Spinakerze - edycja III
Stowarzyszenie SPINAKER
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
Metoda Warnke
Jako jedyna placówka w mieście oferujemy terapię metodą Warnke. Jest to kompleksowa pomoc dzieciom z dysleksją i trudnościami w nauce, wsparcie terapii logopedycznej, diagnostyka i terapia dorosłych z trudnościami w przetwarzaniu bodźców słuchowych. Metoda ta zdobyła uznanie na świecie z uwagi na podstawy naukowe, rozwiązania diagnostyczne i treningowe. W oparciu o wynik uzyskany w procesie diagnozy, terapeuta opracowuje program dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta.

Rejestracja: tel. 600 150 460, codziennie 8:00 - 16:00

Zapraszamy!!!