Menu
Facebook | FanPage
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PROMYK
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń
Szkoła Branżowa I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne Szkoły dla Dorosłych ATS, ATSA i ATSM
Szkoła Przysposabiająca Do Pracy SPINAKER
Zakład Leczniczy SPINAKER Centrum Medyczne w Grudziądzu
Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe
Centrum Diagnozy i Rehabilitacji SPINAKER
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS i EFRR
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SPINAKER z Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu
Niepubliczny Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli EDU SPINAKER w Grudziądzu
SPINAKER dla Niepełnosprawnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Stowarzyszenie SPINAKER
Przetargi | Zapytania Ofertowe | Inne
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
Poradnia SPIANKER | Cennik |
Cennik usług

Cennik usług

 

Lp.

Nazwa usługi

Ilość spotkań

Czas trwania

Cena

KONSULTACJE

Konsultacja psychologiczna

1

ok. 60 min.

100 zł

Konsultacja pedagogiczna

1

ok. 60 min.

100 zł

Konsultacja logopedyczna

1

ok. 60 min.

100 zł

Konsultacja fizjoterapeutyczna

1

spotkanie.

100 zł

BADANIA, DIAGNOZY

Diagnoza psychologiczna 
z wydaniem opinii

1

ok. 90 min.

200 zł

Diagnoza pedagogiczna 
z wydaniem opinii

1

ok. 90 min.

200 zł

Diagnoza logopedyczna 
z wydaniem opinii

1

ok. 60 min.

200 zł

Diagnoza do Terapii Si Integracja Sensoryczna

1

spotkanie

300 zł

Kompleksowe badanie psychologiczno-pedagogiczne 
z wydaniem opinii

2

2 x120 min.

400 zł

Kompleksowe badanie psychologiczno-pedagogiczne 
pod kątem dysleksji rozwojowej, dysgrafii, dysortografii  z wydaniem opinii

3

1 x 180 min.

2 x 90 min.

400 zł

Kompleksowe badanie psychologiczno-pedagogiczne 
pod kątem dojrzałości szkolnej 
z wydaniem opinii

2

ok.120 min.

400 zł

TERAPIA

Terapia pedagogiczna

1

ok. 60 min

100 zł

Terapia logopedyczna

1

ok. 60 min

100 zł

Terapia EEG Biofeedback

1

ok. 60 min

70 zł

Terapia behawioralna

1

ok. 60 min

100 zł

BIOFEEDBACK

Terapia EEG Biofeedback

1

ok. 30 min

70 zł

REHABILITACJA

Terapia Taktylna

1

ok. 30 min

50 zł

Terapia NDT Bobath

1

ok. 30  min

50 zł

Terapia Cranio -sacralna

1

spotkanie

50 zł

Terapia PNF neromobilizacje

1

spotkanie

50 zł

Terapia manualna wg Ackersona

1

spotkanie

50 zł

Terapia FDM

1

spotkanie

50 zł

Gimnastyka korekcyjna

1

spotkanie

50 zł

Rehabilitacja ruchowa

1

ok. 30 min.

40 zł


Diagnoza do Terapii Si Integracja Sensoryczna

1

spotkanie

250 zł

Terapia SI

1

60 min.

200 zł


Diagnostyka kwalifikująca do terapii Tomatisa

1

spotkanie

200 zł

Terapia Tomatisa

60 h

cykl

3000 zł


Diagnoza wstępna

1

spotkanie

270 zł

Przygotowanie indywidualnego programu terapii
Cena płyty ustalana w Instytucie Johansena - 80-160 zł



200 zł

Diagnoza kontrolna



170 zł

BADANIA LEKARSKIE

Badanie psychiatryczne

1

spotkanie

200 zł

Badanie otolarynoglogiczne

1

spotkanie

200 zł

Badanie rehabilitanta

1

spotkanie

200 zł