Menu
Facebook | FanPage
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PROMYK
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń
Szkoła Branżowa I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne Szkoły dla Dorosłych ATS i ATSA
Zakład Leczniczy SPINAKER Centrum Medyczne w Grudziądzu
Centrum Diagnozy i Rehabilitacji SPINAKER
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS i EFRR
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SPINAKER z Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu
SPINAKER dla Niepełnosprawnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Stowarzyszenie SPINAKER
Przetargi | Zapytania Ofertowe | Inne
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
o Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
szkola

logoPierwsza w Grudziądzu i okolicach Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER zaprasza dzieci zdrowe i niepełnosprawne do nauki w nowym kompleksie edukacyjnym przy ulicy Waryńskiego 102 obok przedszkola Dom Małego Skrzata.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Zobacz dokumenty potwierdzające zgodne z prawem funkcjonowanie szkoły - zobacz

Zapewniamy mało liczne klasy i przyjazną atmosferę.
Z nauką ruszyliśmy 1 września 2015 roku.

Nauka w szkole jest całkowicie za darmo.
Oferujemy w ramach nauki:
  • realizację podstawy programowej,
  • opiekę nad dziećmi godzinach 7.00 – 17.00 w świetlicy, w tym odrabianie lekcji,
  • zajęcia wyrównawcze i rewalidacyjne,
  • zajęcia dodatkowe (językowe, taneczne, sportowe, harcerskie i inne w zależności od potrzeb i zainteresowań dzieci),
  • opiekę specjalistów: w tym psychologa, lekarza, pielęgniarki, pedagoga specjalnego, tyflopedagoga, surdopedagoga, terapeutę biofeedback, logopedy, rehabilitanta ruchowego i innych,
  • dowóz dzieci niepełnosprawnych własnym transportem,
  • posiłki: śniadania, obiady i podwieczorki,
  • obozy letnie i zimowe,
  • wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną.
NABÓR TRWA!!!
PRZEZ CAŁY OKRES TRWANIA NAUKI PODRĘCZNIKI ZA DARMO !!!


Rodzicu, tylko u nas odbierzesz swoje dziecko z odrobionymi lekcjami.
Stosujemy najnowocześniejsze metody pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w tym terapie:
Biofeedback, Johansena, rehabilitację ruchową, NDT-BoBath, terapię wad postawy, kinesiotaping.

Dyrektorem Szkoły jest mgr Karolina Hara, tel. kom. 517 920 014
Zastępcą dyrektora jest Daria Rogozińska, tel. 56 46 309 74
Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER w Grudziądzu ul. Waryńskiego 102, 86-300 Grudziądz, tel. 56 46 113 55, 56 46 309 74, 791 871 464,
sp@abak.edu.pl, www.edukacja.grudziadz.com