Menu
Facebook | FanPage
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PROMYK
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń
Szkoła Branżowa I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne Szkoły dla Dorosłych ATS, ATSA i ATSM
Szkoła Przysposabiająca Do Pracy SPINAKER
Zakład Leczniczy SPINAKER Centrum Medyczne w Grudziądzu
Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe
Centrum Diagnozy i Rehabilitacji SPINAKER
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS i EFRR
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SPINAKER z Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu
Niepubliczny Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli EDU SPINAKER w Grudziądzu
SPINAKER dla Niepełnosprawnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Stowarzyszenie SPINAKER
Przetargi | Zapytania Ofertowe | Inne
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
Informacje bieżące | Policealne szkoły dla dorosłych ATS i ATSA
Informujemy, że w bieżącym roku szkolnym tj. 2016/2017 uruchamiamy kształcenie w następujących zawodowych:

- technik rachunkowości
- technik archiwista
- technik administracji
- technik BHP
- opiekunka dziecięca
- opiekun medyczny
- terapeuta zajęciowy
- technik masażysta

Zajęcia rozpoczynają się od września 2016 roku w nowej siedzibie przy ul. Waryńskiego 102 w Grudziądzu


Uwaga!

Od stycznia trwa nabór na w/w kierunki w semestrze zimowym na następujące kierunki

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem 56 46 309 74 Zapraszamy!!!!


Informujemy!!!

W terminie od 16.01.2017-20.01.2017 trwa sesja egzaminacyjna na wszystkich kierunkach

Przerwa zimowa 30.01.2017-10.01.2017

Rozpoczęcie zajęć- 13.02.1017 r.