Menu
Facebook
Ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy PROMYK
Szkoła podstawowa z odziałami integracyjnymi SPINAKER
Szkoła Branżowa I Stopnia z oddziałami integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne szkoły dla dorosłych ATS i ATSA
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS
Niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna SPINAKER z centrum diagnozy i terapii autyzmu
SPINAKER dla niepełnosprawnych Poradnia psychologiczno-pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Stowarzyszenie SPINAKER
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
Informacje bieżące | Policealne szkoły dla dorosłych ATS i ATSA
Informujemy, że w bieżącym roku szkolnym tj. 2016/2017 uruchamiamy kształcenie w następujących zawodowych:

- technik rachunkowości
- technik archiwista
- technik administracji
- technik BHP
- opiekunka dziecięca
- opiekun medyczny
- terapeuta zajęciowy
- technik masażysta

Zajęcia rozpoczynają się od września 2016 roku w nowej siedzibie przy ul. Waryńskiego 102 w Grudziądzu


Uwaga!

Od stycznia trwa nabór na w/w kierunki w semestrze zimowym na następujące kierunki

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem 56 46 309 74 Zapraszamy!!!!


Informujemy!!!

W terminie od 16.01.2017-20.01.2017 trwa sesja egzaminacyjna na wszystkich kierunkach

Przerwa zimowa 30.01.2017-10.01.2017

Rozpoczęcie zajęć- 13.02.1017 r.