Menu
Facebook | FanPage
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PROMYK
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń
Szkoła Branżowa I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne Szkoły dla Dorosłych ATS, ATSA i ATSM
Szkoła Przysposabiająca Do Pracy SPINAKER
Zakład Leczniczy SPINAKER Centrum Medyczne w Grudziądzu
Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe
Centrum Diagnozy i Rehabilitacji SPINAKER
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS i EFRR
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SPINAKER z Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu
Niepubliczny Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli EDU SPINAKER w Grudziądzu
SPINAKER dla Niepełnosprawnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Stowarzyszenie SPINAKER
Przetargi | Zapytania Ofertowe | Inne
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
Szkoła Ćwiczeń | Realizacja 2021


29.06.2021 r.

Szkolenie:
Toon Doo - tworzenie komiksów.

Realizowane przez Partnera Wiodącego: Niepubliczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER w Grudziądzu

Relacja foto - zobacz29.06.2021 r.

Szkolenie:
Tworzenie Mapy Ciekawych Miejsc w Sieci z Zastosowaniem PEARLTREES.

Realizowane przez Partnera Wiodącego:
Niepubliczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER w Grudziądzu

Relacja foto - zobacz26.06.2021 r.

Szkolenie:
Szkolenie z obsługi i zastosowania robotów DASH i DOT.

Realizowane przez Partnera Wiodącego:
Niepubliczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER w Grudziądzu.

Relacja foto - zobacz22.06.2021 r.

Szkolenie:
Tablica interaktywna jako cyfrowe środowisko pracy nauczyciela.

Realizowane przez Partnera Wiodącego: Niepubliczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER w Grudziądzu.

Relacja foto - zobacz08.06.2021 r.

Szkolenie:
Cyberprzemoc

Realizowane przez Partnera Wiodącego:
Niepubliczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER w Grudziądzu

Relacja foto - zobacz27.05.2021 r.

Szkolenie:
Odwrócona lekcja

Realizowane przez Partnera Wiodącego:
Niepubliczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER w Grudziądzu

Relacja foto - zobacz25.05.2021 r.

Szkolenie:
Animoto - tworzenie krótkich filmów wideo z obrazem.

Realizowane przez Partnera Wiodącego:
Niepubliczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER w Grudziądzu

Relacja foto - zobacz21-22.05.2021, 28-29.05.2021 r.

Szkolenie:

Warsztaty: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Realizowane przez Partnera Wiodącego:
Niepubliczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER w Grudziądzu

Relacja foto - zobacz15.05-26.06.2021 r.

Szkolenie:
Warsztaty: Język migowy

Realizowane przez Partnera Wiodącego:
Niepubliczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER w Grudziądzu

Relacja foto - zobacz14.05-16.05.2021 r.

Szkolenie:
Warsztaty: Rozwijanie kompetencji cyfrowych u nauczycieli i uczniów.

Realizowane przez Partnera Wiodącego:
Niepubliczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER w Grudziądzu

Relacja foto - zobacz13.05.2021 r.

Szkolenie:
Bezpieczeństwo w sieci

Realizowane przez Partnera Wiodącego:
Niepubliczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER w Grudziądzu

Relacja foto - zobacz11.05.2021 r.

Szkolenie:
Warsztaty: Nowoczesne metody dydaktyki cyfrowej i narzędzi dydaktyki cyfrowej

Realizowane przez Partnera Wiodącego:
Niepubliczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER w Grudziądzu

Relacja foto - zobacz7-8.05, 14-15.05, 20.05.2021

Szkolenie:
Warsztaty: Nauka programowania przez zabawę

Realizowane przez Partnera Wiodącego:
Niepubliczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER w Grudziądzu

Relacja foto - zobacz18.05.2021 r.

Szkolenie:
Warsztaty: Wykorzystanie programu Mówik

Realizowane przez Partnera Wiodącego:
Niepubliczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER w Grudziądzu

Relacja foto - zobacz22.04.2021 r.

Szkolenie:
Warsztaty : Wykorzystanie w szkole pracy w chmurze.

Realizowane przez Partnera Wiodącego:
Niepubliczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER w Grudziądzu

Relacja foto - zobacz20.04-22-04.2021 r.

Szkolenie:
Warsztaty: Szkolenie w zakresie kluczowych umiejętności porozumiewania się PECS.
Realizowane przez Partnera Wiodącego:
Niepubliczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER w Grudziądzu

Relacja foto - zobacz21.04.2021 r.

Szkolenie:
Warsztaty: Nauczanie metoda projektu.

Realizowane przez Partnera Wiodącego:
Niepubliczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER w Grudziądzu

Relacja foto - zobacz20.04-22-04.2021 r.

Szkolenie:
Warsztaty: Program rozwoju komunikacji MAKATON

Realizowane przez Partnera Wiodącego:
Niepubliczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER w Grudziądzu

Relacja foto - zobacz20.04.2021 r.

Szkolenie:
Warsztaty: Edukacja włączająca.

Realizowane przez Partnera Wiodącego:
Niepubliczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER w Grudziądzu

Relacja foto - zobacz23.03.2021-24.03.2021 r.

Szkolenie:
Warsztaty: Techniki aktywizujące jako warsztat pracy nauczyciela konstruktywisty.

Realizowane przez Partnera Wiodącego:
Niepubliczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER w Grudziądzu

Relacja foto - zobacz13.03.2021 r.

Szkolenie:
Warsztaty rozwijające twórcze rozwiązywanie problemów i twórcze myślenie

Realizowane przez Partnera Wiodącego:
Niepubliczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER w Grudziądzu

Relacja foto - zobacz13.03.2021 r.

Szkolenie:
Warsztaty: Ocenianie kształtujące etap I

Realizowane przez Partnera Wiodącego:
Niepubliczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER w Grudziądzu

Relacja foto - zobacz


20.02.2021 r.

Szkolenie:
Strategie kształcenia myślenia matematycznego w pracy z uczniem.

Realizowane przez Partnera Widoącego:
Niepubliczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER w Grudziądzu.

Relacja foto - zobacz