Menu
Facebook | FanPage
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PROMYK
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń
Szkoła Branżowa I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne Szkoły dla Dorosłych ATS, ATSA i ATSM
Szkoła Przysposabiająca Do Pracy SPINAKER
Zakład Leczniczy SPINAKER Centrum Medyczne w Grudziądzu
Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe
Centrum Diagnozy i Rehabilitacji SPINAKER
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS i EFRR
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SPINAKER z Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu
Niepubliczny Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli EDU SPINAKER w Grudziądzu
SPINAKER dla Niepełnosprawnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Przetargi | Zapytania Ofertowe | Inne
Efektywni w Spinakerze - edycja III
Stowarzyszenie SPINAKER
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
Szkoła Ćwiczeń | Realizacja 202022.02.2020 r.

Szkolenie:
Wykorzystanie metod aktywnych w nauczaniu języków obcych.

Realizowane przez Partnera:
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Bydgoszczy / Centrum Doskonalenia Nauczycieli Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Bydgoszczy

Relacja foto - zobacz


14.05.2020 r.

Szkolenie:
„Szkiełko i oko - zajęcia doświadczalne jako strategia pracy nauczyciela przedmiotów przyrodniczych” - online.

Realizowane przez Partnera:
Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, Centrum Diagnozy, Terapii i Wspomagania Rozwoju w Włocławku.

Relacja foto - zobacz


15-16.05.2020 r.

Szkolenie:Rozwijanie kompetencji kluczowych w teorii i praktyce.

Realizowane przez Partnera:
Wyższą Szkołę Demokracji w Grudziądzu.

Relacja foto - zobacz


13.06.2020 r.

Szkolenie: Strategie kształcenia myślenia matematycznego w pracy z uczniem.

Realizowane przez Partnera:
Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, Centrum Diagnozy, Terapii i Wspomagania Rozwoju w Włocławku..

Relacja foto - zobacz


26-29.06.2020 r.

Szkolenie: Tutoring, mentoring i coaching.

Realizowane przez Partnera:
Wyższą Szkołę Demokracji w Grudziądzu.

Relacja foto - zobacz


30.06.2020 r.

Szkolenie: Kreatywność, programowanie i mechatronika.

Realizowane przez Partnera:
Wyższą Szkołę Demokracji w Grudziądzu.

Relacja foto - zobacz


03 i 10 oraz 21 i 28.11.2020 r.

Szkolenie: Rozwijanie kompetencji kluczowych nauczycieli.

Realizowane przez Partnera Wiodącego:
Niepubliczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER.

Relacja foto - zobacz


13, 29.11.2020 r.

Szkolenie: Ocenianie kształtujące Indywidualizacja pracy z uczniem na II etapie edukacyjnym.

Realizowane przez Partnera Wiodącego:
Niepubliczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER.

Relacja foto - zobacz


24.11.2020 r.

Szkolenie: Kreatywność, programowanie i mechatronika.

Realizowane przez Partnera Wiodącego:
Niepubliczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER.

Relacja foto - zobacz


01.12.2020 r.

Szkolenie: Indywidualizacja Pracy z uczniem: Pedagogika Gestalt.

Realizowane przez Partnera Wiodącego:
Niepubliczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER.

Relacja foto - zobacz


05.12.2020 r.

Szkolenie: Metody Freineta.

Realizowane przez Partnera Wiodącego:
Niepubliczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER.

Relacja foto - zobacz


08.12.2020 r.

Szkolenie: Indywidualizacja Pracy z uczniem: Plan Daltoński.

Realizowane przez Partnera Wiodącego:
Niepubliczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER.

Relacja foto - zobacz


12.12.2020 r.

Szkolenie: Szkiełko i Oko - zajęcia doświadczalne jako strategia racy nauczyciela przedmiotów przyrodniczych.

Realizowane przez Partnera Wiodącego:
Niepubliczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER.

Relacja foto - zobacz


15.12.2020 r.

Szkolenie: Eksperyment w edukacji.

Realizowane przez Partnera Wiodącego:
Niepubliczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER.

Relacja foto - zobacz