Menu
Facebook | FanPage
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PROMYK
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń
Szkoła Branżowa I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne Szkoły dla Dorosłych ATS, ATSA i ATSM
Szkoła Przysposabiająca Do Pracy SPINAKER
Zakład Leczniczy SPINAKER Centrum Medyczne w Grudziądzu
Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe
Centrum Diagnozy i Rehabilitacji SPINAKER
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS i EFRR
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SPINAKER z Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu
Niepubliczny Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli EDU SPINAKER w Grudziądzu
SPINAKER dla Niepełnosprawnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Stowarzyszenie SPINAKER
Przetargi | Zapytania Ofertowe | Inne
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
dla Rodziców | 4-Letnie LO dla Młodzieży w Oddziałami Integracyjnymi ATS |
Szanowni Rodzice i Uczniowie ... Czteroletnie Liceum dla Młodzieży z Oddziałami Integracyjnymi ATS w Grudziądzu to szkoła niepubliczna na prawach szkół publicznych funkcjonująca od 2016 roku. Działalność i funkcjonowanie szkoły umożliwione jest na potrzeby uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Szczególny nacisk kładziemy na indywidualne potrzeby uczniów.

Nasi uczniowie uczą się w przyjaznych warunkach, korzystając przy tym z wielu nowoczesnych pomocy dydaktycznych.
Oferujemy naszym uczniom naukę w certyfikowanych klasach mundurowych. Dbamy o krzewienie wśród młodych ludzi postaw patriotycznych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów i ich rodziców oferujemy szereg zajęć dodatkowych między innymi: harcerstwo, zajęcia wokalne, j. angielskiego, j. niemieckiego, zajęcia sztuk walki i piłki nożnej, zajęcia kulinarne robotykę i wiele innych. W czasie ferii zimowych i wakacji rokrocznie organizujemy dla uczniów nie zapomniane obozy nad morzem i w górach.
NAJWAŻNIEJSZE JEST DLA NAS DOBRO DZIECKA I JEGO WSZECHSTRONNY ROZWÓJ.

Drodzy Rodzice, jeśli Wasze dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności , orzeczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych bądź opinię z Poradni- Psychologiczno- Pedagogicznej, ma możliwość zakwalifikowania się do udziału w projekcie. Dzięki temu, dziecko będzie miało możliwość udziału w licznych terapiach takich jak:
Terapia logopedyczna, behawioralna, psychologiczna, integracja sensoryczna, terapia metodą Tomatisa, Warnkego czy metoda Krakowska, rehabilitacja, fizykoterapia oraz badanie i terapia wzroku u ortoptysty-ortometrysty.

Szanowni Rodzice!
Istnieje możliwość przebadania dziecko w naszej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1, mieszczącej się przy ul. Waryńskiego 102.
Zachęcamy do kontaktu tel. 600150460, http://www.pppp.grudziadz.com/
sekretariat@pppp.grudziadz.com