Menu
Facebook | FanPage
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PROMYK
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń
Szkoła Branżowa I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne Szkoły dla Dorosłych ATS, ATSA i ATSM
Szkoła Przysposabiająca Do Pracy SPINAKER
Zakład Leczniczy SPINAKER Centrum Medyczne w Grudziądzu
Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe
Centrum Diagnozy i Rehabilitacji SPINAKER
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS i EFRR
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SPINAKER z Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu
Niepubliczny Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli EDU SPINAKER w Grudziądzu
SPINAKER dla Niepełnosprawnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Przetargi | Zapytania Ofertowe | Inne
Efektywni w Spinakerze - edycja III
Stowarzyszenie SPINAKER
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
Policealne Szkoły dla Dorosłych ATS, ATSA i ATSM w Grudziądzu
Policealna Szkoła dla Dorosłych ATS, ATSA i ATSM w Grudziądzu mieści się w przy ulicy Waryńskiego 102.
tel. sekretariat: 56 46 309 74, e-mail: info@edukacja.grudziadz.com

OFERUJEMY NAUKĘ CAŁKOWICIE ZA DARMO I W PRZYJAZNEJ ATMOSFERZE.

TYLKO U NAS PODCZAS TRWANIA ZAJĘĆ ZAOPIEKUJEMY SIĘ TWOIM DZIECKIEM.

Szkoła posiada uprawnienia SZKOŁY PUBLICZNEJ !!!
Zapraszamy do nauki na następujących kierunkach:
- opiekunka dziecięca (zawód medyczny), (zobacz zgodę)
- terapeuta zajęciowy (zawód medyczny),(zobacz zgodę)
- opiekun medyczny (zawód medyczny), (zobacz zgodę)
- asystent osoby niepełnosprawnej, (zobacz zgodę)
- technik informatyk, (zobacz zgodę)
- technik rachunkowości,(zobacz zgodę)
- technik administracji,(zobacz zgodę)
- technik BHP,(zobacz zgodę)
- technik archiwista,(zobacz zgodę)Opiekunowie aktualnych kierunków w szkole:


Technik Informatyk:
p. Ania - 56 46 309 74, 782 423 764, anna.borowicz@abak.edu.pl

Technik Archiwista:
p. Ania - 56 46 309 74, 782 423 764, anna.borowicz@abak.edu.pl

Asystent Osoby Niepełnosprawnej:
p. Ania - 56 46 309 74, 782 423 764, anna.borowicz@abak.edu.pl

Technik BHP:
p. Ania - 56 46 309 74, 782 423 764, anna.borowicz@abak.edu.pl

Technik Administracji:
p. Ania - 56 46 309 74, 782 423 764, anna.borowicz@abak.edu.pl

Technik Rachunkowości:
p. Ania - 56 46 309 74, 782 423 764, anna.borowicz@abak.edu.pl

Opiekunka Dziecięca:
p. Małgosia - 56 46 309 74, 505 304 350, malgorzata.ptaszynska@abak.edu.pl,

Terapeuta Zajęciowy
p. Beata - 56 46 309 74, 500 471 102, beata.paczek@abak.edu.pl

Opiekun Medyczny
p. Beata - 56 46 309 74, 500 471 102, sekretariat@abak.edu.pl

Technik Masażysta
p. Beata - 56 46 309 74, 500 471 102, sekretariat@abak.edu.pl

logo


Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia nauki znajdziesz w zakładce "Dokumenty do Pobrania" - zobacz

szkolaKomunikaty i Ogłoszenia:

Już 27 kwietnia odbędzie się kolejna z wojewódzkich konferencji konsultacyjnych, na której wszyscy młodzi ludzie z województwa kujawsko-pomorskiego otrzymają możliwość zgłaszania pomysłów do „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”, wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej. Zapisy przyjmowane będą do 26 kwietnia.
Konsultacje dla woj. kujawsko-pomorskiego rozpoczną się 27 kwietnia br. od godz. 17:00. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod następującym adresem: https://strategiadlamlodych5.webankieta.pl/.
Zapisów na wydarzenie można dokonywać do 26 kwietnia (poniedziałek) do godziny 12:00. Konsultacje z powodu pandemii będą odbywać się zdalnie, w formie wideokonferencji.