Menu
Facebook | FanPage
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PROMYK
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń
Szkoła Branżowa I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne Szkoły dla Dorosłych ATS, ATSA i ATSM
Szkoła Przysposabiająca Do Pracy SPINAKER
Zakład Leczniczy SPINAKER Centrum Medyczne w Grudziądzu
Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe
Centrum Diagnozy i Rehabilitacji SPINAKER
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS i EFRR
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SPINAKER z Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu
Niepubliczny Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli EDU SPINAKER w Grudziądzu
SPINAKER dla Niepełnosprawnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Przetargi | Zapytania Ofertowe | Inne
Efektywni w Spinakerze - edycja III
Stowarzyszenie SPINAKER
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
o Ośrodku | Niepubliczny Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli EDU SPINAKER w GrudziądzuNiepubliczny Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli EDU SPINAKER w Grudziądzu.
ul. Waryńskiego 102 w Grudziądz

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli EDU SPINAKER w Grudziądzu jest placówką o zasięgu ogólnokrajowym z siedzibą przy ul. Waryńskiego 102, 86–300 Grudziądz. Diagnozujemy potrzeby doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych w zakresie metod nauczania, oceniania, wychowania i zarządzania oraz innych zgodnych z kierunkami polityki oświatowej państwa. Upowszechniamy przykłady dobrych praktyk. Podnosimy kwalifikacje i kompetencje zawodowe nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych.

Prowadzimy działalność informacyjną i upowszechnimy problematykę doskonalenia nauczycieli, systematycznie poszukujemy informacji od nauczycieli szkół i placówek korzystających z oferty dotyczących działań placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli. W pracy stosujemy różnorodne formy i metody pracy dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb nauczycieli korzystających z oferty.
Analizujemy wyniki badań zewnętrznych i wewnętrznych a także dokonujemy wewnętrznej ewaluacji placówki. Opracowujemy i wdrażamy programy doskonalenia zawodowego oraz przeprowadzamy ich ewaluacje. Prowadzimy różnorodne formy doskonalenia (szkolenia, warsztaty, konferencje, wykłady, konsultacje) w systemach: stacjonarnych, na odległość, mieszanych. Organizujemy i prowadzimy sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli w celu doskonalenia warsztatu pracy. Korzystamy z bogatej bazy materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych.

Ośrodek posiada akredytację Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty - zobacz dokument

Dyrektor Ośrodka:
mgr Ewa Sało-Kłobukowska,
tel. kom. 608 037 368, e-mail: info@edukacja.grudziadz.com,

Kontakt:
Niepubliczny Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli EDU SPINAKER w Grudziądzu.

ul. Waryńskiego 102, 86-300 Grudziądz
tel. 56 46 309 74, e-mail: info@edukacja.grudziadz.com