Menu
Facebook | FanPage
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PROMYK
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń
Szkoła Branżowa I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne Szkoły dla Dorosłych ATS, ATSA i ATSM
Szkoła Przysposabiająca Do Pracy SPINAKER
Zakład Leczniczy SPINAKER Centrum Medyczne w Grudziądzu
Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe
Centrum Diagnozy i Rehabilitacji SPINAKER
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS i EFRR
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SPINAKER z Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu
Niepubliczny Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli EDU SPINAKER w Grudziądzu
SPINAKER dla Niepełnosprawnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Przetargi | Zapytania Ofertowe | Inne
Efektywni w Spinakerze - edycja III
Stowarzyszenie SPINAKER
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe
Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe.


"Szanowni Państwo, z przyjemnością pragnę przekazać informację, że Ministerstwo Obrony Narodowej w dniu 13 maja br. zakwalifikowało Państwa szkołę do V edycji CWKM. (...)

Serdecznie gratuluję dołączenia do projektu CWKM.
"

Tej treści e-mail dotarł do nas 17 maja 2021.

Staliśmy się jedyną w naszym mieście i drugą w regionie CERTYFIKOWANĄ WOJSKOWĄ KLASĄ MUNDUROWĄ"
Certyfikacji udziela Ministerstwo Obrony Narodowej.

Projekt ten realizowany będzie dla obecnej klasy II Czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży ATS z oddziałami integracyjnymi w Grudziądzu w tym i pierwszym semestrze przyszłego roku szkolnego.


Jest to dla nas olbrzymie wyróżnienie i zaszczyt, za co bardzo dziękujemy Ministerstwu Obrony Narodowej.


W realizacji zajęć praktycznych pomoże nam
8 Batalion Walki Radioelektronicznej z Grudziądza.