Menu
Facebook | FanPage
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PROMYK
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń
Szkoła Branżowa I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne Szkoły dla Dorosłych ATS, ATSA i ATSM
Szkoła Przysposabiająca Do Pracy SPINAKER
Zakład Leczniczy SPINAKER Centrum Medyczne w Grudziądzu
Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe
Centrum Diagnozy i Rehabilitacji SPINAKER
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS i EFRR
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SPINAKER z Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu
Niepubliczny Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli EDU SPINAKER w Grudziądzu
SPINAKER dla Niepełnosprawnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Przetargi | Zapytania Ofertowe | Inne
Efektywni w Spinakerze - edycja III
Stowarzyszenie SPINAKER
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
o szkole | Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy SPINAKER |
Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy SPINAKER w Grudziądzu w powstała we wrześniu 2020 roku dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnością sprzężoną do 24 roku życia. Zapraszamy osoby niepełnosprawne do nauki w nowym kompleksie edukacyjnym przy ulicy Waryńskiego 102 obok przedszkola Dom Małego Skrzata.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Zobacz dokumenty potwierdzające zgodne z prawem funkcjonowanie szkoły - zobacz

Nasze atuty:
• szkoła położona jest w spokojnej dzielnicy Grudziądza z dobrym dojazdem i dużym parkingiem,
• jest bezpieczna, kameralna, stwarza warunki wszechstronnego rozwoju dla każdego ucznia,
• pracuje w niej wykwalifikowana kadra pedagogiczna, • zapewnia ona dobrą jakość nauczania, wychowania i opieki; zindywidualizowane podejście do ucznia w celu rozpoznania jego szczególnych uzdolnień lub trudności,
• życzliwi nauczyciele są zawsze otwarci na problemy i potrzeby dzieci
• korzystamy z licznych projektów dofinansujących zajęcia dodatkowe dla dzieci m.in. crossfit, jazda konna, nordig walking, tenis stołowy, bocia, goall ball.

W szkole:
• posiadamy dobrze doposażoną w bazę dydaktyczną, tablicę interaktywną, telewizor, komputer, DVD, • mała liczebność uczniów w klasach sprzyja dobrym warunkom do nauki,
• sale lekcyjne są przestronne, wyposażone w potrzebne i najnowsze pomoce dydaktyczne,
• proponujemy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych: - zajęcia logopedyczne,
- zajęcia taneczne,
- zajęcia judo,
- zajęcia z programowania
• posiadamy dwa monitory interaktywne i tablice interaktywne w każdej sali, projektory oraz komputery do dyspozycji każdego nauczyciela,
• stwarzamy możliwość korzystania z biblioteki szkolnej, która liczy 4520 woluminów (książki i podręczniki),
• dzieci mogą korzystać z obiadów przygotowywanych przez szkolną stołówkę,
• znajduje się gabinet opieki prozdrowotnej,
• przy szkole jest plac zabaw i nowoczesne wielofunkcyjne boisko sportowe,

Uczniowie:
• korzystają z pracowni komputerowej, siłowni, pracowni języka obcego , pracowni kulinarnej oraz stolarskiej,
•każde dziecko posiada swoją szafkę szkolna do przechowywania odzieży oraz artykułów szkolnych,
• wraz z rodzicami mają możliwość skorzystania z porad pedagoga, psychologa oraz logopedy dzięki współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,
• wyjeżdżają do basen w celu nauki pływania,
• uczestniczą w atrakcyjnych wycieczkach krajoznawczych i edukacyjnych jedno i dwudniowych (m.in. do kina, teatru, opery, muzeum, filharmonii),
• dogoterapia,
• alpakoterapia,
Nauka w szkole jest całkowicie za darmo.

Oferujemy w ramach nauki:
• realizację podstawy programowej,
• opiekę nad dziećmi godzinach 6.00 – 20.00,
• zajęcia wyrównawcze i rewalidacyjne,
• zajęcia dodatkowe (językowe, taneczne, sportowe, harcerskie i inne w zależności od potrzeb i zainteresowań dzieci),
• opiekę specjalistów m.in. psychologa, lekarza, pielęgniarki, pedagoga specjalnego, tyflopedagoga, surdopedagoga, terapeutę biofeedback, logopedy, rehabilitanta ruchowego,
• dowóz dzieci niepełnosprawnych własnym transportem,
• posiłki: śniadania, obiady i podwieczorki,
• obozy letnie i zimowe,
• wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną.

NABÓR TRWA!!!
CAŁY OKRES TRWANIA NAUKI PODRĘCZNIKI ZA DARMO !!!

Rodzicu, tylko u nas odbierzesz swoje dziecko z odrobionymi lekcjami.

Stosujemy najnowocześniejsze metody pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w tym terapie:
Biofeedback i Johansena, rehabilitację ruchową, NDT-BoBath, terapię wad postawy, kinesiotaping.

Dyrektorem Szkoły jest mgr Patrycja Kaczorek, tel. kom. 886 048 056

Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy SPINAKER w Grudziądzu,
ul. Waryńskiego 102, 86-300 Grudziądz, tel. 56 46 113 55, 56 46 309 74, 791 871 464,
www.edukacja.grudziadz.com, e-mail: spdp@abak.edu.pl