Menu
Facebook | FanPage
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PROMYK
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń
Szkoła Branżowa I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne Szkoły dla Dorosłych ATS, ATSA i ATSM
Szkoła Przysposabiająca Do Pracy SPINAKER
Zakład Leczniczy SPINAKER Centrum Medyczne w Grudziądzu
Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe
Centrum Diagnozy i Rehabilitacji SPINAKER
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS i EFRR
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SPINAKER z Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu
Niepubliczny Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli EDU SPINAKER w Grudziądzu
SPINAKER dla Niepełnosprawnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Przetargi | Zapytania Ofertowe | Inne
Efektywni w Spinakerze - edycja III
Stowarzyszenie SPINAKER
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
O Ośrodku | Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PROMYK
Etap 3 - Budynek przedszkola zobacz

Pierwszy w Grudziądzu i okolicach Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PROMYK zaprasza dzieci niepełnosprawne do nauki w nowym kompleksie edukacyjnym przy ulicy Waryńskiego 104 obok przedszkola Dom Małego Skrzata.

Ośrodek kształci na poziomie przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły zawodowej.

Do Ośrodka przyjmowane są dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem w wieku od 3 do 25 lat.

Dzieci uczyć będą się w grupach wychowawczych: uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (4 uczniów), z upośledzeniem umysłowy, z niepełnosprawnościami sprzężonymi (8 ucznów), z upośledzeniem umysłowym i różnymi niepełnosprawnościami - Autyzm, zespół Aspargera (do 8 uczniów)
W Ośrodku dzieci spełniają obowiązek szkolny. Zajęcia rozpoczęły się 1 września 2015 roku.

Dzieci niepełnosprawne naukę, opiekę i wychowanie w ośrodku pobierają całkowicie za darmo.

Oferujemy w ramach ośrodka:

- realizację podstawy programowej, spełnianie obowiązku szkolnego,
- opiekę nad dziećmi w godzinach 6.00 – 20.00,
- opiekę specjalistów m. in. psychologa, lekarza, pielęgniarki, pedagoga specjalnego, tyflopedagoga, surdopedagoga, terapeutę biofeedback, logopedy, rehabilitanta ruchowego,
- darmowe zajęcia rehabilitacyjne i rewalidacyjne,
- wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną,
- turnusy rehabilitacyjne, obozy letnie i zimowe,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
- grupy wsparcia dla rodziców.

Dyrektorem Ośrodka jest , tel.kom.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Grudziądzu
ul. Waryńskiego 102, 86-300 Grudziądz, tel. 56 46 309 74, 791 871 464,

orew@abak.edu.pl, www.edukacja.grudziadz.com