Menu
Facebook | FanPage
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PROMYK
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń
Szkoła Branżowa I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne Szkoły dla Dorosłych ATS i ATSA
Zakład Leczniczy SPINAKER Centrum Medyczne w Grudziądzu
Centrum Diagnozy i Rehabilitacji SPINAKER
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS i EFRR
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SPINAKER z Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu
SPINAKER dla Niepełnosprawnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Stowarzyszenie SPINAKER
Przetargi | Zapytania Ofertowe | Inne
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
Światełko w Tunelu | o projekcie

Projekt: "Światełko w tunelu"
Nr Projektu: WND-POKL.09.01.01-04-001/13
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Projekt „Światełko w tunelu” skierowany jest dla dzieci niepełnosprawnych w wieku od 3 – 8 lat z opiniami o wczesnym wspomaganiu lub z orzeczeniem o niepełnosprawności .
W ramach projektu dzieci niepełnosprawne zostaną otoczone fachową opieką specjalistów.

Nr i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Nr i nazwa Działania: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Nr i nazwa Poddzaiłania: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
Województwo: kujawsko-pomorskie
Nr konkursu: 2/POKL/9.1.1/2013
Tytuł projektu: Światełko w tunelu
Okres realizacji projektu: od 01.01.2014 do 30.09.2015
Obszar realizacji projektu: Powiat m. Grudziądz, Powiat grudziądzki
Nazwa projektodawcy: Centrum Edukacji ANWISZ s.c.

Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne dla 30 dzieci niepełnosprawnych w wieku 3 – 8 lat: z uwzględnieniem aktywizujących metod pracy z dzieckiem min. nauka pływania, zajęcia plastyczne, informatyczne, teatralne i muzyczne.
Fachowa opieka specjalistów min.:
- rehabilitanta ruchowego (posiadamy w pełni wyposażoną salę rehabilitacyjną);
- psychologa;
- logopedy;
- surdopedagoga;
- tyflopedagoga;
- pedagoga specjalnego;
-dogoterapeuty;
- pielęgniarki dziecięcej;
- lekarza.

Wykonujemy również badania aparaturą EEG Biofeedback. Posiadamy gabinet terapii polisensorycznej tzw. salę doświadczeń świata z tablicą interaktywną IQ. Zajęcia rewalidacyjne będą prowadzone codziennie w celu niwelowania dysfunkcji. W ofercie są również zajęcia wczesnego wspomagania. Organizowane będą imprezy integracyjne, a latem obozy wyjazdowe tzw. „Zielone Przedszkole”. Podczas pobytu w przedszkolu dziecko otrzyma posiłki.
Informacje specjalne:
POSIADAMY NAJNOWOCZEŚNIEJSZY BUDYNEK I WYPOSAŻENIE SAL PRZEDSZKOLNYCH.

WSZYSTKIE ZAJĘCIA I USŁUGI SĄ BEZPŁATNE!!!
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!!
Nabór od 02.01.2014 r. do 31.01.2014 r. w godzinach od 8.00 do 16.00 w siedzibie przedszkola „DOM MAŁEGO SKRZATA” ul. Waryńskiego 104, 86 -300 Grudziądz. Kontakt: Niepubliczne Przedszkole „Dom Małego Skrzata” ul. Waryńskiego 104, 86 -300 Grudziądz tel. /fax. 56 46 11 355 www.dommalegoskrzata.pl