Menu
Facebook | FanPage
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PROMYK
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń
Szkoła Branżowa I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne Szkoły dla Dorosłych ATS i ATSA
Zakład Leczniczy SPINAKER Centrum Medyczne w Grudziądzu
Centrum Diagnozy i Rehabilitacji SPINAKER
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SPINAKER z Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu
SPINAKER dla Niepełnosprawnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Stowarzyszenie SPINAKER
Przetargi | Zapytania Ofertowe | Inne
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
Program wyrównywania różnic między regionami III | Zapytania Ofertowe |


1. Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych
do potrzeb osoby niepełnosprawnej - zobacz oraz załącznik 1 do w/w zapytania - zobacz

2. Alarm w toaletach - zobacz

3. Pętla induktofoniczna - zobacz

4. Oznakowanie ciągów komunikacyjnych - zobacz

5. Wykładzina podłogowa - zobacz

6. Alarmowy system audio-wizualny - zobacz

1. Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych
do potrzeb osoby niepełnosprawnej - zobacz

2. Alarm w toaletach - zobacz

3. Pętla induktofoniczna - zobacz

4. Oznakowanie ciągów komunikacyjnych - zobacz

5. Wykładzina podłogowa - zobacz

6. Alarmowy system audio-wizualny - zobacz