Menu
Facebook | FanPage
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PROMYK
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń
Szkoła Branżowa I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne Szkoły dla Dorosłych ATS i ATSA
Zakład Leczniczy SPINAKER Centrum Medyczne w Grudziądzu
Centrum Diagnozy i Rehabilitacji SPINAKER
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SPINAKER z Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu
SPINAKER dla Niepełnosprawnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Stowarzyszenie SPINAKER
Przetargi | Zapytania Ofertowe | Inne
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
Program wyrównywania różnic między regionami III | PFRON | o programie |Projekt „Program wyrównania różnic między regionami III” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ma na celu wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności, oparty na likwidowaniu największych barier rozwojowych.

Stworzone zostaną warunki dla wzrostu liczby osób z niepełnosprawnością zatrudnionych na otwartym rynku pracy, obejmujące m.in. stopniowe zwiększanie uczestnictwa w szkolnictwie powszechnym dzieci niepełnosprawnych (infrastruktura szkół). Likwidacja barier w placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania jest od wielu lat priorytetem PFRON.

W ramach tego projektu wykonane zostaną następujące zadania:

1. Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osoby niepełnosprawnej.
2. Zamontowany zostanie alarm w toaletach.
3.Zamontowana zostanie pętla induktofoniczna.
4. Oznakowane zostaną ciągi komunikacyjne tabliczkami Brailla.
5. Zamontowane zostaną wykładziny podłogowe antypoślizgowe.
6. Zamontowany zostanie alarm audio-wizualny.

Wartość prac adaptacyjnych wyniesie 270.000 zł w tym dofinansowanie ze środków PFRON wyniesie 148.500 zł.