Menu
Facebook | FanPage
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PROMYK
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń
Szkoła Branżowa I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne Szkoły dla Dorosłych ATS i ATSA
Zakład Leczniczy SPINAKER Centrum Medyczne w Grudziądzu
Centrum Diagnozy i Rehabilitacji SPINAKER
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SPINAKER z Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu
SPINAKER dla Niepełnosprawnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Stowarzyszenie SPINAKER
Przetargi | Zapytania Ofertowe | Inne
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
Światełko w Tunelu | Wykaz chorób przewlekłych |
Lista chorób przewlekłych.


Zgodnie z rozporządzeniem z 2009 roku (Dz. U. z 2009r, nr 212 poz. 1647) za choroby przewlekłe ministerstwo uznaje:

1. akromegalię,
2. astmę, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli,
3. chorobę Alzheimera,
4. chorobę i zespół Parkinsona,
5. chorobę Leśniowskiego-Crohna,
6. choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe,
7. ciężką postać przewlekłej obturacyjnej choroby płuc z udokumentowanym badaniem spirometrycznym z wartością wskaźnika FEV1 50 % oraz ujemną próbą rozkurczową,
8. cukrzycę,
9. epidermolysis bullosa,
10. fenyloketonurię,
11. gruźlicę, w tym również gruźlicę wielolekooporną i inne mykobakteriozy,
12. hipercholesterolemię LDL-C powyżej 130 mg/dl utrzymującą się pomimo terapii statynami w przypadku: stanu po zawale serca lub rewaskularyzacji wieńcowej (przezskórnej lub kardiochirurgicznej), stanu po rewaskularyzacji obwodowej lub amputacji obwodowej z powodu choroby miażdżycowej, hipercholesterolemii rodzinnej,
13. jaskrę,
14. miastenię,
15. miażdżycę objawową naczyń wieńcowych leczoną stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom,
16. moczówkę prostą przysadkową,
17. mukowiscydozę,
18. neuralgię popółpaścową przewlekłą,
19. niedoczynność tarczycy,
20. nowotwory złośliwe, w tym również:
- neutropenię w chorobach nowotworowych,
- przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych,
- raka piersi i raka trzonu macicy,
- raka piersi w II rzucie hormonoterapii,
- raka prostaty,
21. osteoporozę,
22. padaczkę,
23. padaczkę oporną na leczenie,
24. pierwotną dyskinezę rzęsek,
25. przerost gruczołu krokowego,
26. przewlekłe owrzodzenia,
27. schizofrenię,
28. schizofrenię w przypadku nawrotu objawów psychotycznych podczas terapii neuroleptykami w wyniku udokumentowanego uporczywego braku współpracy chorego,
29. stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku,
30. stan po resekcji trzustki,
31. stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST, do 12 miesięcy stosowania,
32. stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST, do 30 dni stosowania,
33. stwardnienie rozsiane,
34. stwardnienie zanikowe boczne,
35. udokumentowaną niewydolność serca w klasach NYHA II- NYHA IV,
36. wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I — odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia,
37. wrzodziejące zapalenie jelita grubego,
38. zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom narządów miąższowych – profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 110. dnia po przeszczepie,
39. zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe, biegunki przewlekłe,
40. zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia,
41. żylne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego lub kolanowego – prewencja pierwotna